Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 “Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 72, 1318

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 “Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” muutmine

Vastu võetud 22.09.2006 nr 82

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 «Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad» (RTL 2002, 135, 1984; 2005, 107, 1658) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) Narva laht – φ = 59° 29' N;  λ = 27° 45' E   Sillamäe;»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) Muuga lahe kirdepoolne laevatee – φ = 59° 39' N;  λ = 25° 09' E   Muuga;»;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

«111) Küdema laht – φ = 58° 35’ N;  λ = 22° 12’ E   Saaremaa sadam;».

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar SAVISAAR

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Maria VÄRTON

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json