Teksti suurus:

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna põhimääruse muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 72, 1314

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna põhimääruse muutmine

Vastu võetud 25.09.2006 nr 28

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239; 2005, 121, 1883) paragrahvi 5 loetelu täiendatakse pärast sõna «peaspetsialist» sõnaga «sisekontrolör».

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json