Teksti suurus:

Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Vastu võetud 20.01.2003 nr 10
RTL 2003, 13, 165
jõustumine 01.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2006/81RTL 2006, 72, 13176.10.2006

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm

Ohutu mehitatuse tunnistus

Minimum Safe Manning Document

(Vapp) (Riik)
(Official seal) (State)

Välja antud RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL, 1974, koos parandustega reegli V/14(2) alusel

Issued under the provisions of regulation V/14(2) of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

EESTI VABARIIGI Valitsuse volitusel Veeteede Ameti poolt

Under the authority of the Government of the Republic of Estonia by the Estonian Maritime Administration

Laeva andmed

Particulars of ship

Laeva nimi ....................................................................................................................

Name of ship

Registreerimise number või kutsung ...............................................................................

Distinctive number or letters

IMO number ................................................................................................................

IMO number

Kodusadam .................................................................................................................

Port of Registry

Kogumahutavus: ..........................................................................................................

Gross tonnage  Eesti reeglid ...............................................................................................................
  National
  Rahvusvahelise konventsiooni laevade mõõtmisest 1969 järgi ......................................
  International Tonnage Convention, 1969


Peamasina võimsus (kW) ..............................................................................................

Main propulsion power (kW)

Laeva tüüp ....................................................................................................................

Type of ship

Perioodiliselt mehitamata masinaruum Jah/ei
Periodically unattended machinery space yes/no

Sõidupiirkond

Trading area

Käesolevas tunnistuses nimetatud laev loetakse ohutult mehitatuks, kui see sõidab merel ja laeval on laevapere, mis ei ole väiksem nii arvult kui ka ametiastmete järgi, kui on märgitud allpool.

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, it carriers not less than the number and grades/capacities of personnel specified in the table(s) below.Ametiaste Tunnistus (STCW reegel) Inimeste arv
Grade/capacity Certificate (STCW regulation) Number of persons


Erinõuded või tingimused, kui neid esineb:

Special requirements or conditions, if any:    
Välja antud .....................................................

kuupäev .............................

Issued at

on the day of

Kehtivuse aeg (kui antakse) ............................................................................................

Date of expiry (if any)

Pitser   Allkiri ..............................
Seal of the Administration   Signature

[RTL 2006, 72, 1317 - jõust. 06.10.2006]

§ 2.  Tunnistuse keel

  Ohutu mehitatuse tunnistus väljastatakse eesti ja inglise keeles.

§ 3.  Tunnistuse täitmine

  (1) Laeva andmed kantakse ohutu mehitatuse tunnistusele horisontaalselt.

  (2) Kui laeva sõidupiirkond ei ole piiramatu, lisatakse ohutu mehitatuse tunnistusele laeva sõidupiirkonna kirjeldus või sõidupiirkonna kaart.
[RTL 2006, 72, 1317 - jõust. 06.10.2006]

/otsingu_soovitused.json