Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „ Maa-, ja haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 73, 1334

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „ Maa-, ja haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Vastu võetud 03.10.2006 nr 29

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2006, 43, 769) paragrahvi 1 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:
1) punktis 1 asendatakse arv 7 arvuga 8;
2) punktis 4 asendatakse arv 8 arvuga 7.

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 4. septembrist 2006. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json