Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 "Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 73, 1337

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 "Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded" muutmine

Vastu võetud 05.10.2006 nr 98

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 5 ning «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 10 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruses nr 55 «Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded» (RTL 2005, 54, 772) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisa 2 punkti 2 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Töötlemiseks ettenähtud liha märgistatakse 6,5 cm laiuse ja 4,5 cm kõrguse ovaalse templiga. Märgil olev teave peab olema selgelt loetav. Märgil peab olema:».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json