Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruse nr 136 “Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere, Viitna, Tudusoo maastikukaitsealadel ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme looduskaitsealadel” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 47, 356

Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruse nr 136 “Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere, Viitna, Tudusoo maastikukaitsealadel ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme looduskaitsealadel” muutmine

Vastu võetud 19.10.2006 nr 222

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 1999. a määruses nr 136 «Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere, Viitna, Tudusoo maastikukaitsealadel ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme looduskaitsealadel» (RT I 1999, 40, 495) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Maamaksu korrigeerimine Ebavere, Emumäe, Kallukse, Kellavere ja Viitna maastikukaitsealal ning Luusika, Ohepalu ja Paadenurme looduskaitsealal»;

2) määruse punkti 1 alapunktid 2, 4 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Rein RANDVER

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json