Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tudusoo looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1407

Maamaksu korrigeerimine Tudusoo looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 555

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Tudusoo looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta kaitsealuseid liike, elupaigatüüpe ja elupaiku ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas asuval Tudusoo looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Laekvere vallas asuvatelt Alekvere, Küüska, Pasti ja Peressaare sihtkaitsevöönditelt ning Vinni vallas asuvatelt Saunakünka, Tudusilla ja Udriku sihtkaitsevöönditelt;
2) 50% maamaksumäärast Laekvere vallas ja Vinni vallas asuvalt Tudusoo piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json