Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Sepaste maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1408

Maamaksu korrigeerimine Sepaste maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 556

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Sepaste maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta tammikut, poollooduslikke kooslusi ja kaitsealuseid liike ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Hiiu maakonnas Emmaste vallas asuvalt kogu Sepaste maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json