Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Leigri looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1409

Maamaksu korrigeerimine Leigri looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 557

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Leigri looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta kaitsealuseid liike, nende elupaiku, metsaökosüsteemi ja elustiku mitmekesisust ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas asuval Leigri looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast Leigri piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json