Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Leigri looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1409

Maamaksu korrigeerimine Leigri looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 557

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Leigri looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta kaitsealuseid liike, nende elupaiku, metsaökosüsteemi ja elustiku mitmekesisust ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas asuval Leigri looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast Leigri piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json