Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Sämi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1410

Maamaksu korrigeerimine Sämi maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 558

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Sämi maastikukaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, rohunditerikkaid kuusikuid, siirdesoo- ja rabametsi ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas ja Sõmeru vallas asuval Sämi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Sämi soo sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Sämi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json