Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Mahu-Rannametsa looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1411

Maamaksu korrigeerimine Mahu-Rannametsa looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 559

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta lammi- ja lodumetsi, vanu loodus- ja laialehiseid metsi ning kaitsealust liiki ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas asuval Mahu-Rannametsa looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Adriku sihtkaitsevööndilt ning 50% maamaksumäärast Mahu-Rannametsa piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json