Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Vahenurme looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1412

Maamaksu korrigeerimine Vahenurme looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 560

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Vahenurme looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja kaitsta looduslikke elupaiku ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Halinga vallas asuval Vahenurme looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Roodi sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json