Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kolga looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1413

Maamaksu korrigeerimine Kolga looduskaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 561

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kolga looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta vanu loodusmetsi, soostuvaid ja soolehtmetsi, laialehiseid lammimetsi ning kaitsealuseid liike ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Pärnu maakonnas Varbla vallas asuval Kolga looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Kolga sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json