Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Porkuni maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1414

Maamaksu korrigeerimine Porkuni maastikukaitsealal

Vastu võetud 19.10.2006 nr 562

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Porkuni maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada maastikuilme ja kaitsta metsakooslusi ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas ja Väike-Maarja vallas asuvalt kogu Porkuni maastikukaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json