Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lääne maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1415

Maamaksu korrigeerimine Lääne maakonna hoiualadel

Vastu võetud 19.10.2006 nr 563

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Lääne maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrusega nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» Lääne maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Ehmja–Turvalepa hoiualalt, mis asub Ridala vallas, Taebla vallas ja Martna vallas;
2) Karuse–Linnuse hoiualalt, mis asub Lihula vallas ja Hanila vallas;
3) Kuke–Kiili hoiualalt, mis asub Hanila vallas;
4) Laiküla hoiualalt, mis asub Martna vallas ja Kullamaa vallas;
5) Luiste hoiualalt, mis asub Kullamaa vallas;
6) Marimetsa–Õmma hoiualalt, mis asub Taebla vallas, Kullamaa vallas, Martna vallas ja Risti vallas;
7) Mustjärve raba hoiualalt, mis asub Risti vallas;
8) Nõva–Osmussaare hoiualalt, mis asub Noarootsi vallas;
9) Poanse hoiualalt, mis asub Lihula vallas;
10) Suursoo–Leidissoo hoiualalt, mis asub Risti vallas ja Nõva vallas;
11) Tuhu hoiualalt, mis asub Lihula vallas ja Hanila vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json