Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 48, 358

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.10.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2006. a otsusega nr 7

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2006, 32, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Välismaalane

Välismaalane käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json