Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 48, 357

Erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.10.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2006. a otsusega nr 6

Erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT I 2003, 90, 601) § 1 punkt 2 ning §-d 3, 5, 6, 7, 8, 10 ja 13 tunnistatakse kehtetuks ning §-st 16 jäetakse välja sõnad «, välja arvatud § 1 punkt 2 ning §-d 3, 5–8, 10 ja 13, mis jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json