Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 "Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 81, 1505

Keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 "Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine" muutmine

Vastu võetud 13.11.2006 nr 63

Maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkti 6 alusel määran:

1. Muuta keskkonnaministri 22. detsembri 1995. a määruse nr 43 «Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine» punkti 1, jättes välja sõnad «sellest Kadrina vallas 3392,1».

2. Määrus jõustub 20. novembril 2006. aastal.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json