Teksti suurus:

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 84, 1540

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord

Vastu võetud 21.11.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 10 lõike 3 ja § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.  Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust teataja

  Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust teatab Välisministeeriumile ministeerium, kelle valitsemisalasse leping kuulub. Riigikantselei teatab Välisministeeriumile Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust, mis kuulub tema pädevusse.

§ 2.  Ametkondlikust välislepingust teataja

  Ametkondlikust välislepingust teatab Välisministeeriumile ministeerium, kelle valitsemisalasse leping kuulub. Riigikantselei teatab Välisministeeriumile enda sõlmitud ametkondlikust välislepingust.

§ 3.  Teate sisu

  (1) Euroopa ühenduste ainupädevuses oleva välislepingu kohta edastatakse Välisministeeriumile järgmised andmed:
  1) lepingu eestikeelne pealkiri;
  2) Euroopa Liidu Nõukogu otsuse number ja kuupäev, mil Euroopa Komisjonile antakse volitus pidada läbirääkimisi lepingu sõlmimise üle;
  3) Euroopa Liidu Nõukogu otsuse number ja kuupäev, mil kiidetakse heaks lepingu eelnõu;
  4) lepingu sõlmimise kuupäev ja jõustumistingimused;
  5) lepingu lõpetamise või lõppemise kuupäev.

  (2) Ametkondliku välislepingu kohta edastatakse Välisministeeriumile järgmised andmed:
  1) lepingu eesti- ja võõrkeelne pealkiri;
  2) viide lepingu avaldamisele valitsusasutuse veebilehel või ametlikus väljaandes;
  3) lepingu sõlmimise kuupäev ja koht ning jõustumiskuupäev;
  4) lepingu lõpetamise või lõppemise kuupäev.

§ 4.  Teatamise aeg

  Paragrahvis 3 nimetatud andmed edastatakse Välisministeeriumile 10 tööpäeva jooksul teates käsitletud sündmusest.

§ 5.  Teatamise viis

  Paragrahvis 3 nimetatud andmed edastatakse Välisministeeriumi elektronpostiaadressil [email protected].

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Matti MAASIKAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json