Teksti suurus:

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 84, 1540

Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust ja valitsusasutuse ametkondlikust välislepingust Välisministeeriumile teatamise kord

Vastu võetud 21.11.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 10 lõike 3 ja § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.  Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust teataja

  Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust teatab Välisministeeriumile ministeerium, kelle valitsemisalasse leping kuulub. Riigikantselei teatab Välisministeeriumile Euroopa ühenduste ainupädevuses olevast välislepingust, mis kuulub tema pädevusse.

§ 2.  Ametkondlikust välislepingust teataja

  Ametkondlikust välislepingust teatab Välisministeeriumile ministeerium, kelle valitsemisalasse leping kuulub. Riigikantselei teatab Välisministeeriumile enda sõlmitud ametkondlikust välislepingust.

§ 3.  Teate sisu

  (1) Euroopa ühenduste ainupädevuses oleva välislepingu kohta edastatakse Välisministeeriumile järgmised andmed:
  1) lepingu eestikeelne pealkiri;
  2) Euroopa Liidu Nõukogu otsuse number ja kuupäev, mil Euroopa Komisjonile antakse volitus pidada läbirääkimisi lepingu sõlmimise üle;
  3) Euroopa Liidu Nõukogu otsuse number ja kuupäev, mil kiidetakse heaks lepingu eelnõu;
  4) lepingu sõlmimise kuupäev ja jõustumistingimused;
  5) lepingu lõpetamise või lõppemise kuupäev.

  (2) Ametkondliku välislepingu kohta edastatakse Välisministeeriumile järgmised andmed:
  1) lepingu eesti- ja võõrkeelne pealkiri;
  2) viide lepingu avaldamisele valitsusasutuse veebilehel või ametlikus väljaandes;
  3) lepingu sõlmimise kuupäev ja koht ning jõustumiskuupäev;
  4) lepingu lõpetamise või lõppemise kuupäev.

§ 4.  Teatamise aeg

  Paragrahvis 3 nimetatud andmed edastatakse Välisministeeriumile 10 tööpäeva jooksul teates käsitletud sündmusest.

§ 5.  Teatamise viis

  Paragrahvis 3 nimetatud andmed edastatakse Välisministeeriumi elektronpostiaadressil [email protected].

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Urmas PAET


Kantsler Matti MAASIKAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json