Teksti suurus:

Erakonnaseaduse § 5 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 52, 384

Erakonnaseaduse § 5 muutmise seadus

Vastu võetud 09.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. novembri 2006. a otsusega nr 29

Erakonnaseaduse (RT I 1994, 40, 654; 2006, 48, 357) § 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json