Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 “Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 52, 392

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 “Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 23.11.2006 nr 240

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 «Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded» (RT I 2004, 31, 224; 2006, 13, 105) § 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Õlle tarbijapakendi märgistusel võib esitada mõne teise alkohoolse joogi liigi nimetuse, kui selline nimetus iseloomustab õlle teatud valmistamismeetodit ning kui tarbijapakendile on üheselt arusaadavalt märgitud, et toote liik on õlu.»

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT