Teksti suurus:

Käibedeklaratsiooni vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Käibedeklaratsiooni vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 67
RTL 2004, 44, 750
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):


27.12.2005 nr 89 (RTL 2005, 126, 1996) 1.01.2006

24.10.2006 nr 52 (RTL 2006, 82, 1513) 26.11.2006

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

§ 1. Käibedeklaratsiooni vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane «Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend» ja lisa 2 kohane «Enammakstud käibemaksu tagastamise taotlus».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 12755190 Lisa 1 täitmise juhend

/otsingu_soovitused.json