Teksti suurus:

Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1574

Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 27.11.2006 nr 647

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Annamõisa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
2) Kuusemaa-Suuremetsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Martna vallas ja Ridala vallas;
3) Selja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Kullamaa vallas;
4) Suursoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
5) Aesoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
6) Jaamaküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
7) Lutsu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
8) Kalda püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
9) Karumölle püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
10) Katkusoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
11) Kauni püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
12) Kellissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
13) Kildemaa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
14) Kivilaane püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
15) Kärsu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
16) Lodja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
17) Mustraba püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
18) Mölke püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
19) Mädara püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
20) Oissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
21) Reinse püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
22) Riisa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
23) Kaskealuse püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
24) Vabriku püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
25) Viluvere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
26) Väljaküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Annamõisa püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
2) Kuusemaa-Suuremetsa püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Martna vallas ja Ridala vallas;
3) Selja püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Kullamaa vallas;
4) Suursoo püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
5) Aesoo püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
6) Jaamaküla püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
7) Lutsu püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
8) Kalda püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
9) Karumölle püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
10) Katkusoo püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
11) Kauni püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
12) Kellissaare püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
13) Kildemaa püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
14) Kivilaane püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
15) Kärsu püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
16) Lodja püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
17) Mustraba püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas ja Paikuse vallas;
18) Mölke püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
19) Mädara püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
20) Oissaare püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
21) Reinse püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
22) Riisa püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
23) Kaskealuse püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
24) Vabriku püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
25) Viluvere püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
26) Väljaküla püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json