Teksti suurus:

Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1574

Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 27.11.2006 nr 647

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Lääne maakonnas ja Pärnu maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Annamõisa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
2) Kuusemaa-Suuremetsa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Martna vallas ja Ridala vallas;
3) Selja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Kullamaa vallas;
4) Suursoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
5) Aesoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
6) Jaamaküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
7) Lutsu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
8) Kalda püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
9) Karumölle püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
10) Katkusoo püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
11) Kauni püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
12) Kellissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
13) Kildemaa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
14) Kivilaane püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
15) Kärsu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
16) Lodja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
17) Mustraba püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
18) Mölke püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
19) Mädara püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
20) Oissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
21) Reinse püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
22) Riisa püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
23) Kaskealuse püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
24) Vabriku püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
25) Viluvere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
26) Väljaküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Annamõisa püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
2) Kuusemaa-Suuremetsa püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Martna vallas ja Ridala vallas;
3) Selja püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Kullamaa vallas;
4) Suursoo püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne maakonnas Risti vallas;
5) Aesoo püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
6) Jaamaküla püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
7) Lutsu püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
8) Kalda püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas;
9) Karumölle püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
10) Katkusoo püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
11) Kauni püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
12) Kellissaare püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
13) Kildemaa püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
14) Kivilaane püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
15) Kärsu püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
16) Lodja püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
17) Mustraba püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Surju vallas ja Paikuse vallas;
18) Mölke püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
19) Mädara püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
20) Oissaare püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
21) Reinse püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas;
22) Riisa püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
23) Kaskealuse püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas ja Surju vallas;
24) Vabriku püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Tori vallas;
25) Viluvere püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Vändra vallas;
26) Väljaküla püsielupaiga piiranguvööndilt Pärnu maakonnas Saarde vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json