Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonnas ja Jõgeva maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1575

Lääne-Viru maakonnas ja Jõgeva maakonnas asuvatelt metsise püsielupaikadelt makstava maamaksu korrigeerimine

Vastu võetud 27.11.2006 nr 648

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades metsise püsielupaikades kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju ning metsa osakaalu neis, kehtestada, et Lääne-Viru maakonnas ja Jõgeva maakonnas kaitse alla võetud metsise püsielupaikadelt makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:

1. 25% maamaksumäärast:
1) Andi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas;
2) Karja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
3) Kärje püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
4) Kullissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
5) Lebavere-Rünga püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas ja Vinni vallas;
6) Mustjärve püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas ja Vinni vallas;
7) Männikvälja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
8) Peedla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
9) Raeküla püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
10) Rihula püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
11) Saara püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas ja Laekvere vallas;
12) Sootaguse püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
13) Uljaste püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
14) Vila püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas;
15) Võhunõmme püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas ja Vinni vallas;
16) Aidu püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas;
17) Kauru püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Pajusi vallas;
18) Kiisli püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Pala vallas;
19) Kirikuraba püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Puurmani vallas ja Tabivere vallas;
20) Laiusevälja püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
21) Sakussaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
22) Oti püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Torma vallas;
23) Reastvere püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Torma vallas;
24) Rohe püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
25) Sortsi püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Palamuse vallas;
26) Tammissaare püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
27) Vea püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Pala vallas;
28) Visusti püsielupaiga sihtkaitsevööndilt Jõgeva maakonnas Palamuse vallas.

2. 50% maamaksumäärast:
1) Andi püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas;
2) Karja püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
3) Kärje püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
4) Kullissaare püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas;
5) Lebavere-Rünga püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas ja Vinni vallas;
6) Mustjärve püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
7) Männikvälja püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
8) Peedla püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
9) Raeküla püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
10) Rihula püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas ja Vinni vallas;
11) Saara püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas ja Laekvere vallas;
12) Sootaguse püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas;
13) Uljaste püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas;
14) Vila püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas;
15) Võhunõmme püsielupaiga piiranguvööndilt Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas ja Vinni vallas;
16) Aidu püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas;
17) Kauru püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Pajusi vallas;
18) Kiisli püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Saare vallas ja Pala vallas;
19) Kirikuraba püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Puurmani vallas ja Tabivere vallas;
20) Laiusevälja püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
21) Sakussaare püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
22) Oti püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Torma vallas;
23) Reastvere püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Torma vallas;
24) Rohe püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
25) Sortsi püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Palamuse vallas;
26) Tammissaare piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas;
27) Vea püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Pala vallas;
28) Visusti püsielupaiga piiranguvööndilt Jõgeva maakonnas Palamuse vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json