Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Elva-Vitipalu maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1576

Maamaksu korrigeerimine Elva-Vitipalu maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 649

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Tartu maakonnas ja Valga maakonnas asuval Elva-Vitipalu maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Nõo vallas asuvalt Illi sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Nõo vallas, Rõngu vallas ja Palupera vallas asuvalt Vitipalu piiranguvööndilt ning Palupera vallas asuvalt Allika piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json