Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pähklisaare maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1577

Maamaksu korrigeerimine Pähklisaare maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 650

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pähklisaare maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis, kehtestada, et Tartu maakonnas Luunja vallas asuval Pähklisaare maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Laukasoo sihtkaitsevööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json