Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pangodi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1578

Maamaksu korrigeerimine Pangodi maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 651

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pangodi maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndites, kehtestada, et Tartu maakonnas Kambja vallas asuval Pangodi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast Kodijärve pargi piiranguvööndilt ja Pangodi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json