Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Pangodi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1578

Maamaksu korrigeerimine Pangodi maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 651

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Pangodi maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndites, kehtestada, et Tartu maakonnas Kambja vallas asuval Pangodi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 50% maamaksumäärast Kodijärve pargi piiranguvööndilt ja Pangodi piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json