Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Kääpa maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1579

Maamaksu korrigeerimine Kääpa maastikukaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 652

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Kääpa maastikukaitseala kaitse-eesmärki suurendada metsade elustiku mitmekesisust ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndites, kehtestada, et Tartu maakonnas ja Jõgeva maakonnas asuval Kääpa maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Vara vallas asuvalt Kivinõmme sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Vara vallas asuvalt Välgi piiranguvööndilt ja Vara vallas, Tabivere vallas ning Saare vallas asuvalt Tammeluha piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json