Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Anne looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1580

Maamaksu korrigeerimine Anne looduskaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 653

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Anne looduskaitseala kaitse-eesmärki kaitsta haruldaste taimeliikide elupaiku, säilitada elustiku mitmekesisus ja puhkeala ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Tartus asuval Anne looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu 25% maamaksumäärast Anne sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Anne piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json