Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Keeri-Karijärve looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 86, 1581

Maamaksu korrigeerimine Keeri-Karijärve looduskaitsealal

Vastu võetud 27.11.2006 nr 654

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Tartu maakonnas asuval Keeri-Karijärve looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2007. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Puhja vallas asuvalt Võsivere sihtkaitsevööndilt ja Nõo vallas asuvalt Meeri sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Puhja vallas, Nõo vallas, Konguta vallas ja Tähtvere vallas asuvalt Keeri-Karijärve piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json