Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse § 5 ja maamaksuseaduse § 10 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 55, 406

Tulumaksuseaduse § 5 ja maamaksuseaduse § 10 muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2006. a otsusega nr 36

§ 1. Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2006, 28, 208) § 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 11,9% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;».

§ 2. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 2005, 57, 451) § 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json