Teksti suurus:

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.1996
Avaldamismärge:RTL 1996, 11, 88

Loobu metskonna maa riigi omandisse jätmine

Vastu võetud 22.12.1995 nr 43


Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1995, 10, 113) paragrahvide 29 ja 31 lõike 1 punkti 6 ja Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1995. a määrusega nr 94 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» (RT I 1995, 29, 361) nõuetele määran:


1. Kinnitada Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas oleva ning Lääne-Viru maakonna Kadrina ja Vihula vallas asuva Loobu metskonna käsutuses oleva riigimetsamaa suuruseks kokku 5505,9 ha, sellest Kadrina vallas 4886,9 ha ja Vihula vallas 619,0 ha vastavalt käesolevale määrusele lisatud riigimetsamaa katastriplaanile* mõõtkavas 1:10 000 ja jätta see maa riigimaana Eesti Vabariigi omandisse.


2. Loobu metskonna metsaülemal korraldada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud maa registreerimine riiklikus maakatastris. Maa registreerida maakatastris märkusega «Piirid määratud kaardi järgi».


3. Riigimetsamaa piiride tähistamine looduses toimub maareformi käigus vastavalt naaberkinnistute vormistamisele ja nende piiride tähistamisele looduses.


4. Riigi Metsaametil võtta punktis 1 kinnitatud maa riigivarana arvele ja korraldada selle maa kandmine kinnistusraamatusse Eesti Vabariigi omandina.


* Plaaniga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis.

 
Minister Villu REILJAN

 

/otsingu_soovitused.json