Teksti suurus:

Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord

Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1599

Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord

Vastu võetud 05.12.2006 nr 105

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ökomärgi etalonkirjeldus

  (1) Mahepõllumajandusele ehk ökoloogilisele põllumajandusele viitaval märgil (edaspidi ökomärk) on kujutatud ring, mille sees on sõna «ÖKO» kirjatüübiga Caliban Regular. Sõna «ÖKO» tähe «K» pikema jala külge kinnituvad kaks nooljat lehte, millest üks on teisest kaks korda väiksem.

  (2) Ringi võib ümbritseda tekst «KONTROLLITUD ÖKOLOOGILISEST PÕLLUMAJANDUSEST» kirjatüübiga Arial Bold.

  (3) Ökomärgi roheline värvus on rahvusvahelise Pantone värvitabeli (5963 Pantone Process Catalogue) järgi – 355 C; CMYK C 100.0; M 0.0; Y:91.0; K:6.0.

§ 2.  Ökomärgi kasutamise kord

  (1) Ökomärki võib kasutada «Mahepõllumajanduse seaduse» alusel tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja valmistatud põllumajandussaaduse ja -toote ning sööda märgistamisel. Ökomärki ei kasutata mahepõllumajandusele üleminekuajal toodetud põllumajandussaaduse ja -toote ning valmistatud toote puhul põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95% mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toote märgistamisel.

  (2) Ökomärk peab vastama määruse lisas toodud etalonile. Lubatud on kasutada ka mustvalget ökomärki.

  (3) Ökomärk kantakse pakendile selgelt või lisatakse pakendamata kaubale viisil, mis võimaldab seda muust kaubast eristada.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO


Kantsler Ants NOOT


Põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määruse nr 105 «Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord»
lisa


ÖKOMÄRGI ETALONID

1. Ökomärgi etalonid positiivis2. Ökomärgi etalonid negatiivisKantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json