Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 87, 1600

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid

Vastu võetud 05.12.2006 nr 106

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 17 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses määratakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste (edaspidi järelevalveasutus) koodid.

§ 2. Järelevalveasutuste koodid

(1) Taimetoodangu Inspektsiooni kood on EE-TTI.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti kood on EE-VTA.

(3) Tervisekaitseinspektsiooni kood on EE-TKI.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json