Teksti suurus:

2006. aasta riigieelarve seadus

2006. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2006. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 07.12.2005
RT I 2005, 69, 535
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.11.2006RT I 2006, 54, 40208.12.2006

 

 

 

 

Sealhulgas

 

 

 

 

Konsolideerimata eelarve

majandustegevusest laekumistega seotud eelarve (a, ü)

mitteresidentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud eelarve (a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a)

Konsolideeritud eelarve

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 1–4

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

  61 417 894 543

  565 709 831

  6 785 755 900

  464 853 800

  10 578 400

  60 953 040 743

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

61 417 894 543

562 294 531

6 735 455 900

464 853 800

8 673 300

60 953 040 743

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

0

–3 415 300

0

0

–1 905 100

0

Osa 1. RIIGIKOGU

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

561 000

498 000

0

0

0

561 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

501 000

498 000

0

0

0

501 000

38

 

Muud tulud

60 000

0

0

0

0

60 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

60 000

0

0

0

0

60 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

219 293 084

498 000

0

0

0

219 293 084

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

74000101. Riigikogu Kantselei

214 043 084

498 000

0

0

0

214 043 084

4

 

Eraldised

34 486 747

0

0

0

0

34 486 747

 

414

Parlamendipensionid (a)

32 253 648

0

0

0

0

32 253 648

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Eesti Õiguskeele Keskus

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

2 033 099

0

0

0

0

2 033 099

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 033 099

0

0

0

0

2 033 099

5

 

Tegevuskulud

179 465 337

498 000

0

0

0

179 465 337

 

 

– Riigikogu liikmete töötasu (k.a Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a)

46 388 160

0

0

0

0

46 388 160

 

 

– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

15 308 093

0

0

0

0

15 308 093

 

 

– tegevuskulud

117 769 084

0

0

0

0

117 769 084

6

 

Muud kulud

91 000

0

0

0

0

91 000

01359654. Vabariigi Valimiskomisjon

2 250 000

0

0

0

0

2 250 000

5

 

Tegevuskulud

2 250 000

0

0

0

0

2 250 000

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

500 000

500 000

0

0

0

500 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

500 000

500 000

0

0

0

500 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

51 202 700

500 000

0

0

0

51 202 700

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

7 100 000

0

0

0

0

7 100 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

44 102 700

500 000

0

0

0

44 102 700

4

 

Eraldised

6 215 000

0

0

0

0

6 215 000

 

414

Presidendi ametipension (a)

655 000

0

0

0

0

655 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

5 560 000

0

0

0

0

5 560 000

 

 

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

110 000

0

0

0

0

110 000

 

 

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus

240 000

0

0

0

0

240 000

 

 

– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

4 700 000

0

0

0

0

4 700 000

 

 

– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

260 000

0

0

0

0

260 000

 

 

– MTÜ 20. Augusti Klubi

250 000

0

0

0

0

250 000

5

 

Tegevuskulud

37 829 000

500 000

0

0

0

37 829 000

6

 

Muud kulud

58 700

0

0

0

0

58 700

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

49 070 271

0

0

0

0

49 070 271

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

1 350 000

0

0

0

0

1 350 000

74000056. Riigikontroll

47 720 271

0

0

0

0

47 720 271

4

 

Eraldised

13 300

0

0

0

0

13 300

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

13 300

0

0

0

0

13 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

13 300

0

0

0

0

13 300

5

 

Tegevuskulud

47 699 971

0

0

0

0

47 699 971

6

 

Muud kulud

7 000

0

0

0

0

7 000

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

18 080 622

0

0

0

0

18 080 622

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

18 080 622

0

0

0

0

18 080 622

4

 

Eraldised

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

15 000

0

0

0

0

15 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

18 065 622

0

0

0

0

18 065 622

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

8 779 400

20 000

1 024 400

0

0

8 779 400

32

 

Kaupade ja teenuste müük

45 000

20 000

0

0

0

45 000

38

 

Muud tulud

7 710 000

0

0

0

0

7 710 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

6 310 000

0

0

0

0

6 310 000

 

 

– sellest suunatakse Pangodi õppehoone renoveerimiseks

6 310 000

0

0

0

0

6 310 000

 

388

Muud tulud

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

35

 

Toetused

1 024 400

0

1 024 400

0

0

1 024 400

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

45 032 355

20 000

1 024 400

0

0

45 032 355

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

7 180 000

0

0

0

0

7 180 000

 

 

– sealhulgas Pangodi õppehoone renoveerimine materiaalsete varade müügi arvelt (a)

6 310 000

0

0

0

0

6 310 000

74001127. Riigikohus

37 852 355

20 000

1 024 400

0

0

37 852 355

4

 

Eraldised

4 940 400

0

1 024 400

0

0

4 940 400

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

4 900 400

0

0

0

0

4 900 400

 

 

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

4 900 400

0

1 024 400

0

0

4 900 400

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

40 000

0

0

0

0

40 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

40 000

0

0

0

0

40 000

5

 

Tegevuskulud

32 908 955

20 000

0

0

0

32 908 955

6

 

Muud kulud

3 000

0

0

0

0

3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

426 000

0

0

0

0

426 000

4

 

Eraldised (ü)

426 000

0

0

0

0

426 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

426 000

0

0

0

0

426 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

426 000

0

0

0

0

426 000

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

61 408 054 143

564 691 831

6 784 731 500

464 853 800

10 578 400

60 943 200 343

35

 

Toetused

70 480 437

0

70 480 437

0

0

70 480 437

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

61 035 215 511

561 276 531

6 734 431 500

464 853 800

8 673 300

60 570 361 711

4

 

Eraldised

6 142 063 187

0

20 180 437

0

0

6 142 063 187

 

4

Valitsussektorisisesed eraldised

120 180 437

0

20 180 437

0

0

120 180 437

 

450

Pensionide kohustuse defitsiidi katmine

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

 

450

Euroopa Komisjoni poolt eraldatud vahenditest toetus 2005. a jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks, mis jaotatakse käesoleva seaduse §-s 21 kehtestatud korras

20 180 437

0

20 180 437

0

0

20 180 437

 

452.01

– eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi

4 321 882 750

0

0

0

0

4 321 882 750

 

 

– eraldised, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud korras

1 143 826 000

0

0

0

0

1 143 826 000

 

 

– eraldised hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, koolilõuna kuludeks, toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu laekumise

3 178 056 750

0

0

0

0

3 178 056 750

 

 

vähenemise kompenseerimiseks, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatud korras

 

 

 

 

 

 

 

452

Muud eraldised mitteresidentidele

1 700 000 000

0

0

0

0

1 700 000 000

 

452.92

– Euroopa Liit (a, ü)

1 700 000 000

0

0

0

0

1 700 000 000

6

 

Muud kulud

292 797 551

0

0

0

0

292 797 551

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

242 797 551

0

0

0

0

242 797 551

 

 

– energiakandjate hinnatõusu kompenseerimine (ü)

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

6

 

Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

50 000 000

0

0

0

0

50 000 000

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

25 124 302

2 845 000

19 511 742

854 060

153 500

24 270 242

32

 

Kaupade ja teenuste müük

4 605 000

2 845 000

0

0

0

4 605 000

35

 

Toetused

20 519 302

0

19 511 742

854 060

153 500

19 665 242

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

182 436 587

2 845 000

19 511 742

854 060

153 500

181 582 527

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

4 555 000

0

0

0

0

4 555 000

70004809. Riigikantselei

117 497 027

455 000

19 511 742

854 060

153 500

116 642 967

4

 

Eraldised

27 993 752

0

15 940 742

702 060

0

27 291 692

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– projekt «Keelehoole»

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

2 102 060

0

0

702 060

0

1 400 000

 

 

– Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 392 000

0

0

0

0

1 392 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

1 392 000

0

0

0

0

1 392 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

6 851 950

0

0

0

0

6 851 950

 

 

– MTÜ Narva Eesti Maja

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

408 000

0

0

0

0

408 000

 

 

– projekt «Lapsed hoitud, emad tööl»

36 950

0

0

0

0

36 950

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriseltsid

3 200 000

0

0

0

0

3 200 000

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– represseeritute abistamise fond

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Eesti Personalitöö Arendamise Ühing

7 000

0

0

0

0

7 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

16 647 742

0

0

0

0

16 647 742

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

16 647 742

0

15 940 742

0

0

16 647 742

5

 

Tegevuskulud

89 463 275

455 000

3 571 000

152 000

153 500

89 311 275

6

 

Muud kulud

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

53 029

0

0

0

0

53 029

5

 

Tegevuskulud (ü)

53 029

0

0

0

0

53 029

70001946. Rahvusarhiiv

54 344 560

750 000

0

0

0

54 344 560

4

 

Eraldised

112 000

0

0

0

0

112 000

 

41

Sotsiaaltoetused

6 000

0

0

0

0

6 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

6 000

0

0

0

0

6 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– toetused eraarhivaalide omanikele

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

56 000

0

0

0

0

56 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

56 000

0

0

0

0

56 000

5

 

Tegevuskulud

54 205 060

750 000

0

0

0

54 205 060

6

 

Muud kulud

27 500

0

0

0

0

27 500

70004873. Riigi Teataja Kirjastus

6 040 000

1 640 000

0

0

0

6 040 000

5

 

Tegevuskulud

6 040 000

1 640 000

0

0

0

6 040 000

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

514 264 121

142 152 200

348 050 921

2 669 500

0

511 594 621

32

 

Kaupade ja teenuste müük

142 327 200

142 152 200

0

0

0

142 327 200

 

320

Riigilõivud

175 000

0

0

0

0

175 000

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

142 152 200

142 152 200

0

0

0

142 152 200

35

 

Toetused

350 720 421

0

348 050 921

2 669 500

0

348 050 921

 

350

Sihtotstarbelised toetused

350 720 421

0

348 050 921

2 669 500

0

348 050 921

 

3500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

166 056 671

0

163 387 171

2 669 500

0

163 387 171

 

3500.00

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt

2 669 500

0

0

2 669 500

0

0

 

3500.92

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult

163 387 171

0

163 387 171

0

0

163 387 171

 

3502

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

184 663 750

0

184 663 750

0

0

184 663 750

 

3502.9

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks mitteresidentidelt

650 000

0

650 000

0

0

650 000

 

3502.92

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks Euroopa Liidult

183 413 750

0

183 413 750

0

0

183 413 750

 

3502.93

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt

600 000

0

600 000

0

0

600 000

 

 

organisatsioonilt

 

 

 

 

 

 

38

 

Muud tulud

21 216 500

0

0

0

0

21 216 500

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

45 000

0

0

0

0

45 000

 

382

Tulud varadelt

18 164 500

0

0

0

0

18 164 500

 

388

Muud tulud

3 007 000

0

0

0

0

3 007 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 120 418 474

142 152 200

348 050 921

2 669 500

0

4 117 748 974

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

220 018 214

8 245 812

141 758 481

0

0

220 018 214

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

40 072 970

4 283 975

0

0

0

40 072 970

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

40 072 970

4 283 975

0

0

0

40 072 970

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

2 506 524 622

0

115 792 983

0

0

2 506 524 622

4

 

Eraldised

2 404 706 648

0

113 792 980

0

0

2 404 706 648

 

4

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2006. aasta vastuvõtt

127 433 040

0

0

0

0

127 433 040

 

4

– hariduslike erivajadustega õpilastele õppeaja pikendamine

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

4

– õppevahendite hankimine riskirühma lastele

1 650 000

0

0

0

0

1 650 000

 

4

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

2 860 000

0

0

0

0

2 860 000

 

4

– toetused noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustele

2 682 000

0

0

0

0

2 682 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

28 439 249

0

1 032 097

0

0

28 439 249

 

 

– kutsearendusprojektid

1 032 097

0

1 032 097

0

0

1 032 097

 

 

– riiklik koolitustellimus eraülikoolidele

1 017 000

0

0

0

0

1 017 000

 

 

– riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele

9 624 267

0

0

0

0

9 624 267

 

 

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

1 915 885

0

0

0

0

1 915 885

 

 

– AS Audentes

14 850 000

0

0

0

0

14 850 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

220 618 000

0

0

0

0

220 618 000

 

4134

– õppetoetused

206 218 000

0

0

0

0

206 218 000

 

4138

– emeriitprofessorite tasud

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

 

4138

– teaduspreemiad

2 300 000

0

0

0

0

2 300 000

 

4138

– F. J. Wiedemanni keeleauhind

100 000

0

0

0

0

100 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

56 095 281

0

1 367 137

0

0

56 095 281

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

20 200 000

0

200 000

0

0

20 200 000

 

 

– kutsearendusprojektid

1 167 137

0

1 167 137

0

0

1 167 137

 

 

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

34 728 144

0

0

0

0

34 728 144

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

19 734 334

0

0

0

0

19 734 334

 

 

– avatud noortekeskuste toetusprogramm

3 113 000

0

0

0

0

3 113 000

 

 

– õpilasüritused

1 546 000

0

0

0

0

1 546 000

 

 

– toetus alaealiste komisjonidele

2 870 000

0

0

0

0

2 870 000

 

 

– meediaväljaannete toetamine

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– koolitoit riigi kutseõppeasutustele

9 805 334

0

0

0

0

9 805 334

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

82 719 891

0

6 753 267

0

0

82 719 891

 

 

– kutsearendusprojektid

6 753 267

0

6 753 267

0

0

6 753 267

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

74 681 291

0

0

0

0

74 681 291

 

 

– koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

1 285 333

0

0

0

0

1 285 333

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 032 134 963

0

26 500 000

0

0

1 032 134 963

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

830 761 113

0

26 500 000

0

0

830 761 113

 

 

– residentuurikulud

80 420 000

0

0

0

0

80 420 000

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

2 200 000

0

0

0

0

2 200 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur

81 100 000

0

0

0

0

81 100 000

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

17 025 000

0

0

0

0

17 025 000

 

 

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

2 127 000

0

0

0

0

2 127 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum

620 000

0

0

0

0

620 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu teavikute soetamisega seotud halduskohtu otsuse täitmise kulud

2 901 850

0

0

0

0

2 901 850

 

 

– õpetaja kutseaasta rakendamine

3 480 000

0

0

0

0

3 480 000

 

 

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

219 706 301

0

26 350 898

0

0

219 706 301

 

 

– kutsearendusprojektid

5 501 659

0

5 501 659

0

0

5 501 659

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

114 406 000

0

0

0

0

114 406 000

 

 

– Sihtasutus Archimedes

46 221 403

0

0

0

0

46 221 403

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

19 983 663

0

9 325 663

0

0

19 983 663

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

21 358 662

0

4 758 662

0

0

21 358 662

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

11 234 914

0

6 764 914

0

0

11 234 914

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

527 181 820

0

9 684 312

0

0

527 181 820

 

 

– kutsearendusprojektid

4 442 261

0

4 442 261

0

0

4 442 261

 

 

– Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

5 000 000

0

3 000 000

0

0

5 000 000

 

 

– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee

9 892 051

0

2 242 051

0

0

9 892 051

 

 

– spordiliitude toetamine

2 064 000

0

0

0

0

2 064 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)»

7 600 000

0

0

0

0

7 600 000

 

 

– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»

39 300 000

0

0

0

0

39 300 000

 

 

– riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud»

12 600 000

0

0

0

0

12 600 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi»

7 450 000

0

0

0

0

7 450 000

 

 

– riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»

21 686 000

0

0

0

0

21 686 000

 

 

– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine

6 240 000

0

0

0

0

6 240 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

262 650 000

0

0

0

0

262 650 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

80 110 000

0

0

0

0

80 110 000

 

 

– teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks

46 048 175

0

0

0

0

46 048 175

 

 

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused

4 900 000

0

0

0

0

4 900 000

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– koolitoit erakutseõppeasutustele

199 333

0

0

0

0

199 333

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

1 375 000

0

0

0

0

1 375 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks

1 375 000

0

0

0

0

1 375 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

7 219 200

0

7 219 200

0

0

7 219 200

 

 

– toetused noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustele

4 331 500

0

4 331 500

0

0

4 331 500

 

 

– avatud noortekeskuste toetusprogramm

2 887 700

0

2 887 700

0

0

2 887 700

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

44 332 569

0

15 886 069

0

0

44 332 569

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

19 857 569

0

15 886 069

0

0

19 857 569

 

 

– eraldised p��hivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

24 475 000

0

0

0

0

24 475 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

27 025 000

0

19 000 000

0

0

27 025 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

23 850 000

0

19 000 000

0

0

23 850 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid)

3 175 000

0

0

0

0

3 175 000

5

 

Tegevuskulud

101 817 974

0

2 000 003

0

0

101 817 974

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

38 469 623

0

0

0

0

38 469 623

4

 

Eraldised (ü)

36 069 772

0

0

0

0

36 069 772

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

66 700

0

0

0

0

66 700

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

66 700

0

0

0

0

66 700

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

8 833 333

0

0

0

0

8 833 333

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

8 833 333

0

0

0

0

8 833 333

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

4 948 222

0

0

0

0

4 948 222

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

2 362 001

0

0

0

0

2 362 001

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

1 586 221

0

0

0

0

1 586 221

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

13 500 000

0

0

0

0

13 500 000

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»

12 500 000

0

0

0

0

12 500 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

3 971 517

0

0

0

0

3 971 517

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

3 971 517

0

0

0

0

3 971 517

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

4 750 000

0

0

0

0

4 750 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

4 750 000

0

0

0

0

4 750 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

2 399 851

0

0

0

0

2 399 851

700003690. Keeleinspektsioon

3 915 400

0

0

0

0

3 915 400

5

 

Tegevuskulud

3 915 400

0

0

0

0

3 915 400

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

19 498 957

3 806 009

0

0

0

19 498 957

4

 

Eraldised

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

5

 

Tegevuskulud

13 598 947

3 806 009

0

0

0

13 598 947

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

8 644 512

3 032 000

0

0

0

8 644 512

5

 

Tegevuskulud

8 644 512

3 032 000

0

0

0

8 644 512

700006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo

28 750 542

0

1 200 000

0

0

28 750 542

4

 

Eraldised

17 900 000

0

0

0

0

17 900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

17 900 000

0

0

0

0

17 900 000

 

 

– õpilaskodude projekt

17 900 000

0

0

0

0

17 900 000

5

 

Tegevuskulud

10 850 542

0

1 200 000

0

0

10 850 542

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

400 000

0

0

0

0

400 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

400 000

0

0

0

0

400 000

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

39 752 060

800 000

0

0

0

39 752 060

4

 

Eraldised

4 815 000

0

0

0

0

4 815 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

2 815 000

0

0

0

0

2 815 000

 

4138

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine

2 815 000

0

0

0

0

2 815 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

4500.02

– õppekavade arendus

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

5

 

Tegevuskulud

34 937 060

800 000

0

0

0

34 937 060

Kutseõppeasutused

807 771 109

102 040 979

75 473 457

0

0

807 771 109

4

 

Eraldised

8 226 000

226 000

0

0

0

8 226 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

8 226 000

226 000

0

0

0

8 226 000

 

4134

– õppetoetused

8 226 000

226 000

0

0

0

8 226 000

5

 

Tegevuskulud

799 319 109

101 588 979

75 473 457

0

0

799 319 109

6

 

Muud kulud

226 000

226 000

0

0

0

226 000

 

60

– muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)

226 000

226 000

0

0

0

226 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

25 145 819

0

0

0

0

25 145 819

5

 

Tegevuskulud (ü)

25 145 819

0

0

0

0

25 145 819

Rakenduskõrgkoolid

170 588 821

18 780 400

10 550 000

0

0

170 588 821

5

 

Tegevuskulud

170 588 821

18 780 400

10 550 000

0

0

170 588 821

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

4 243 067

329 600

0

0

0

4 243 067

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 243 067

329 600

0

0

0

4 243 067

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

297 243 737

4 232 000

0

0

0

297 243 737

4

 

Eraldised

4 097 000

0

0

0

0

4 097 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

4 097 000

0

0

0

0

4 097 000

 

4134

– õppetoetused

4 097 000

0

0

0

0

4 097 000

5

 

Tegevuskulud

293 146 737

4 232 000

0

0

0

293 146 737

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

17 710 500

1 215 000

3 276 000

2 669 500

0

15 041 000

4

 

Eraldised

2 213 000

0

2 213 000

0

0

2 213 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

2 213 000

0

2 213 000

0

0

2 213 000

 

4134

– õppetoetused

2 213 000

0

2 213 000

0

0

2 213 000

5

 

Tegevuskulud

15 497 500

1 215 000

1 063 000

2 669 500

0

12 828 000

 

 

– Eesti Keele Instituudi Eesti Terminoloogia Keskus

2 039 500

0

0

1 669 500

0

370 000

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

305 627 127

26 915 800

0

553 000

0

305 074 127

32

 

Kaupade ja teenuste müük

265 371 127

26 915 800

0

0

0

265 371 127

35

 

Toetused

553 000

0

0

553 000

0

0

38

 

Muud tulud

39 703 000

0

0

0

0

39 703 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

19 400 000

0

0

0

0

19 400 000

 

388

Muud tulud

20 303 000

0

0

0

0

20 303 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 031 939 938

26 915 800

0

553 000

0

1 031 386 938

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

3 140 000

1 080 000

0

0

0

3 140 000

70000898. Justiitsministeerium

132 082 629

40 000

0

0

0

132 082 629

4

 

Eraldised

52 212 853

0

0

0

0

52 212 853

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– Eesti Vanglatööstuse AS

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4134

Õppetoetused

18 000

0

0

0

0

18 000

 

 

– õppetoetused

18 000

0

0

0

0

18 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

48 577 000

0

0

0

0

48 577 000

 

 

– riigi poolt tasutav õigusabi

44 417 000

0

0

0

0

44 417 000

 

 

– Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks

650 000

0

0

0

0

650 000

 

 

– kuritegevuse ennetamine

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Rahvaste Õiguste Instituut

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– mittetulunduslike ühenduste õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Juristide Liit

110 000

0

0

0

0

110 000

 

 

– SA Iuridika

100 000

0

0

0

0

100 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

617 853

0

0

0

0

617 853

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide

617 853

0

0

0

0

617 853

 

 

liikmemaksud

 

 

 

 

 

 

5

 

Tegevuskulud

74 590 084

40 000

0

0

0

74 590 084

 

5522

– kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

13 055 500

0

0

0

0

13 055 500

6

 

Muud kulud

5 279 692

0

0

0

0

5 279 692

70004867. Eesti Õiguskeele Keskus

3 993 069

572 800

0

553 000

0

3 440 069

5

 

Tegevuskulud

3 977 783

561 360

0

553 000

0

3 424 783

6

 

Muud kulud

15 286

11 440

0

0

0

15 286

70000906. Prokuratuur

123 759 411

0

0

0

0

123 759 411

4

 

Eraldised

23 470

0

0

0

0

23 470

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

23 470

0

0

0

0

23 470

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

23 470

0

0

0

0

23 470

5

 

Tegevuskulud

123 734 941

0

0

0

0

123 734 941

6

 

Muud kulud

1 000

0

0

0

0

1 000

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

23 926 355

1 500 000

0

0

0

23 926 355

5

 

Tegevuskulud

23 926 355

1 500 000

0

0

0

23 926 355

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

48 633 391

15 320 000

0

0

0

48 633 391

4

 

Eraldised

280 000

280 000

0

0

0

280 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

280 000

280 000

0

0

0

280 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

280 000

280 000

0

0

0

280 000

5

 

Tegevuskulud

45 851 691

12 538 300

0

0

0

45 851 691

6

 

Muud kulud

2 501 700

2 501 700

0

0

0

2 501 700

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

3 927 000

0

0

0

0

3 927 000

5

 

Tegevuskulud

3 927 000

0

0

0

0

3 927 000

Esimese ja teise astme kohtud

321 952 376

171 000

0

0

0

321 952 376

5

 

Tegevuskulud

321 916 902

171 000

0

0

0

321 916 902

6

 

Muud kulud

35 474

0

0

0

0

35 474

Kinnipidamiskohad

370 525 707

8 232 000

0

0

0

370 525 707

4

 

Eraldised

607 400

0

0

0

0

607 400

 

41

Sotsiaaltoetused

607 400

0

0

0

0

607 400

5

 

Tegevuskulud

369 758 785

8 222 000

0

0

0

369 758 785

6

 

Muud kulud

159 522

10 000

0

0

0

159 522

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

516 339

0

0

0

0

516 339

5

 

Tegevuskulud (ü)

516 339

0

0

0

0

516 339

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–8 862 000

0

0

0

0

–8 862 000

70000898. Justiitsministeerium

–7 917 000

0

0

0

0

–7 917 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

–7 917 000

0

0

0

0

–7 917 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–7 917 000

0

0

0

0

–7 917 000

Esimese ja teise astme kohtud

–945 000

0

0

0

0

–945 000

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

–1 100 000

0

0

0

0

–1 100 000

 

1032.1

– laenude andmine

–1 100 000

0

0

0

0

–1 100 000

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

155 000

0

0

0

0

155 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

155 000

0

0

0

0

155 000

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

208 315 500

45 000

0

0

0

208 315 500

32

 

Kaupade ja teenuste müük

8 295 500

45 000

0

0

0

8 295 500

38

 

Muud tulud

200 020 000

0

0

0

0

200 020 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

200 000 000

0

0

0

0

200 000 000

 

388

Muud tulud

20 000

0

0

0

0

20 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 939 399 200

45 000

0

0

0

2 939 399 200

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

450 554 600

0

0

0

0

450 554 600

70004502. Kaitseministeerium

922 716 300

0

0

0

0

922 716 300

4

 

Eraldised

284 862 700

0

0

0

0

284 862 700

 

41

Sotsiaaltoetused

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele  (a, ü)

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

18 469 500

0

0

0

0

18 469 500

 

 

– muud eraldised riigiasutustele

1 469 500

0

0

0

0

1 469 500

 

 

– kaadrikaitseväelaste pension (a)

17 000 000

0

0

0

0

17 000 000

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

164 567 300

0

0

0

0

164 567 300

 

 

– Kaitseliidule jooksvateks kuludeks

164 267 300

0

0

0

0

164 267 300

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

11 300 000

0

0

0

0

11 300 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

9 203 500

0

0

0

0

9 203 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

46 267 400

0

0

0

0

46 267 400

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

46 267 400

0

0

0

0

46 267 400

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

31 855 000

0

0

0

0

31 855 000

 

 

– Kaitseliidule materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

31 855 000

0

0

0

0

31 855 000

5

 

Tegevuskulud

634 083 600

0

0

0

0

634 083 600

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

457 570 800

0

0

0

0

457 570 800

 

 

– tegevuskulud

176 512 800

0

0

0

0

176 512 800

6

 

Muud kulud

3 770 000

0

0

0

0

3 770 000

70005938. Teabeamet

104 300 000

0

0

0

0

104 300 000

6

 

Muud kulud

104 300 000

0

0

0

0

104 300 000

Kaitsevägi

1 408 983 500

0

0

0

0

1 408 983 500

4

 

Eraldised

16 343 700

0

0

0

0

16 343 700

 

41

Sotsiaaltoetused

16 125 000

0

0

0

0

16 125 000

 

4137

– ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

10 470 400

0

0

0

0

10 470 400

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

5 654 600

0

0

0

0

5 654 600

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

218 700

0

0

0

0

218 700

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

218 700

0

0

0

0

218 700

5

 

Tegevuskulud

1 364 092 600

0

0

0

0

1 364 092 600

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

223 924 700

0

0

0

0

223 924 700

 

 

– tegevuskulud

1 140 167 900

0

0

0

0

1 140 167 900

6

 

Muud kulud

28 547 200

0

0

0

0

28 547 200

70006139. Laidoneri Muuseum

4 299 600

0

0

0

0

4 299 600

5

 

Tegevuskulud

4 299 600

0

0

0

0

4 299 600

70006257. Seli Tervisekeskus

6 698 200

45 000

0

0

0

6 698 200

5

 

Tegevuskulud

6 696 700

45 000

0

0

0

6 696 700

6

 

Muud kulud

1 500

0

0

0

0

1 500

Kaitseressursside Amet

41 847 000

0

0

0

0

41 847 000

4

 

Eraldised

12 500 000

0

0

0

0

12 500 000

 

41

Sotsiaaltoetused

12 500 000

0

0

0

0

12 500 000

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele

12 500 000

0

0

0

0

12 500 000

5

 

Tegevuskulud

29 344 000

0

0

0

0

29 344 000

6

 

Muud kulud

3 000

0

0

0

0

3 000

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–5 790 000

0

0

0

0

–5 790 000

70004502. Kaitseministeerium

–5 790 000

0

0

0

0

–5 790 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

–5 790 000

0

0

0

0

–5 790 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–5 790 000

0

0

0

0

–5 790 000

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 096 813 288

29 015 000

970 245 288

0

0

2 096 813 288

32

 

Kaupade ja teenuste müük

38 550 000

29 015 000

0

0

0

38 550 000

35

 

Toetused

970 245 288

0

970 245 288

0

0

970 245 288

38

 

Muud tulud

1 088 018 000

0

0

0

0

1 088 018 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

251 040 000

0

0

0

0

251 040 000

 

3810

Maa müük

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

 

 

– sellest suunatakse loodusväärtusliku maa ostuks

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

 

3811

Rajatiste ja hoonete müük

226 000 000

0

0

0

0

226 000 000

 

 

– sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

147 300 000

0

0

0

0

147 300 000

 

 

– sellest suunatakse eraldisena rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks

1 560 000

0

0

0

0

1 560 000

 

 

– sellest suunatakse sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– sellest suunatakse tegevuskuludeks

6 350 000

0

0

0

0

6 350 000

 

 

– sellest suunatakse muudeks kuludeks

590 000

0

0

0

0

590 000

 

382

Tulud varadelt

355 764 000

0

0

0

0

355 764 000

 

388

Muud tulud

481 214 000

0

0

0

0

481 214 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 715 770 279

29 015 000

970 245 288

0

0

1 715 770 279

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

215 420 727

2 500 000

23 570 727

0

0

215 420 727

 

 

– sealhulgas maa ost varade müügi  arvelt (a)

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

 

 

– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

147 300 000

0

0

0

0

147 300 000

70001231. Keskkonnaministeerium

1 202 056 630

0

945 280 762

0

0

1 202 056 630

4

 

Eraldised

960 689 307

0

919 893 845

0

0

960 689 307

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

19 022 000

0

0

0

0

19 022 000

 

 

– erametsanduse toetamine

7 492 000

0

0

0

0

7 492 000

 

 

– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

11 530 000

0

0

0

0

11 530 000

 

41

Sotsiaaltoetused

3 610 000

0

0

0

0

3 610 000

 

 

– vääriselupaikade lepingulised toetused

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– keskkonnapreemiad

110 000

0

0

0

0

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

938 057 307

0

919 893 845

0

0

938 057 307

 

 

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

52 434 609

0

52 434 609

0

0

52 434 609

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised

34 800 951

0

9 864 586

0

0

34 800 951

 

 

jooksvateks kuludeks

 

 

 

 

 

 

 

4500.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

16 772 903

0

0

0

0

16 772 903

 

 

– maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamiseks

16 772 903

0

16 772 903

0

0

16 772 903

 

4500.03

– valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

803 119

0

803 119

0

0

803 119

 

 

– SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele ERDF projektide korraldamiseks

803 119

0

803 119

0

0

803 119

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

10 056 467

0

9 061 467

0

0

10 056 467

 

 

– Keskkonnaühenduste Koda

495 000

0

0

0

0

495 000

 

 

– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

9 061 467

0

9 061 467

0

0

9 061 467

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 168 462

0

0

0

0

7 168 462

 

 

– sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud varade müügi arvelt (a)

1 560 000

0

0

0

0

1 560 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (a, ü)

850 821 747

0

840 821 747

0

0

850 821 747

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (a, ü)

796 884 372

0

786 884 372

0

0

796 884 372

 

 

– sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt (a, ü)

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (a, ü)

53 937 375

0

53 937 375

0

0

53 937 375

5

 

Tegevuskulud

238 267 496

0

25 386 917

0

0

238 267 496

 

 

– tegevuskulud varade müügi arvelt (a)

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

 

– tegevuskulud

234 267 496

0

25 386 917

0

0

234 267 496

6

 

Muud kulud

3 099 827

0

0

0

0

3 099 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 257 870

0

0

0

0

3 257 870

5

 

Tegevuskulud (ü)

766 974

0

0

0

0

766 974

4

 

Eraldised (ü)

2 490 896

0

0

0

0

2 490 896

70003098. Maa-amet

94 347 706

600 000

0

0

0

94 347 706

5

 

Tegevuskulud

94 190 706

508 000

0

0

0

94 190 706

6

 

Muud kulud

157 000

92 000

0

0

0

157 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25 131 799

1 600 000

1 393 799

0

0

25 131 799

5

 

Tegevuskulud

25 131 799

1 600 000

1 393 799

0

0

25 131 799

70003106. Keskkonnainspektsioon

56 788 100

400 000

0

0

0

56 788 100

5

 

Tegevuskulud

56 703 100

400 000

0

0

0

56 703 100

 

 

– tegevuskulud varade müügi arvelt (a)

250 000

0

0

0

0

250 000

 

 

– tegevuskulud

56 453 100

400 000

0

0

0

56 453 100

6

 

Muud kulud

85 000

0

0

0

0

85 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

39 836 000

20 500 000

0

0

0

39 836 000

5

 

Tegevuskulud

37 986 000

18 650 000

0

0

0

37 986 000

 

 

– tegevuskulud varade müügi arvelt (a)

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– tegevuskulud

37 586 000

18 650 000

0

0

0

37 586 000

6

 

Muud kulud

1 850 000

1 850 000

0

0

0

1 850 000

70001917. Kiirguskeskus

3 936 000

400 000

0

0

0

3 936 000

5

 

Tegevuskulud

3 936 000

400 000

0

0

0

3 936 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

35 604 000

2 000 000

0

0

0

35 604 000

5

 

Tegevuskulud

34 708 616

1 744 616

0

0

0

34 708 616

 

 

– tegevuskulud varade müügi arvelt (a)

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– tegevuskulud

34 108 616

1 744 616

0

0

0

34 108 616

6

 

Muud kulud

895 384

255 384

0

0

0

895 384

 

 

– muud kulud varade müügi arvelt (a)

590 000

0

0

0

0

590 000

 

 

– muud kulud

305 384

255 384

0

0

0

305 384

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

800 000

0

0

0

0

800 000

5

 

Tegevuskulud

800 000

0

0

0

0

800 000

Looduskaitseasutused

38 381 467

800 000

0

0

0

38 381 467

4

 

Eraldised

3 970 000

0

0

0

0

3 970 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

2 470 000

0

0

0

0

2 470 000

 

 

– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

2 470 000

0

0

0

0

2 470 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (ü)

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

33 704 810

800 000

0

0

0

33 704 810

 

 

– tegevuskulud varade müügi arvelt (a)

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

 

 

– tegevuskulud

32 604 810

800 000

0

0

0

32 604 810

6

 

Muud kulud

706 657

0

0

0

0

706 657

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

284 938

0

0

0

0

284 938

5

 

Tegevuskulud (ü)

84 938

0

0

0

0

84 938

4

 

Eraldised (ü)

200 000

0

0

0

0

200 000

70003129. Eesti Loodusmuuseum

3 467 850

215 000

0

0

0

3 467 850

5

 

Tegevuskulud

3 460 350

215 000

0

0

0

3 460 350

6

 

Muud kulud

7 500

0

0

0

0

7 500

Jagu 6 . KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

205 574 054

105 823 972

1 750 442

43 608 140

9 594 900

161 965 914

32

 

Kaupade ja teenuste müük

108 120 572

105 823 972

0

0

0

108 120 572

35

 

Toetused

54 953 482

0

1 750 442

43 608 140

9 594 900

11 345 342

38

 

Muud tulud

42 500 000

0

0

0

0

42 500 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 899 896 129

102 408 672

1 750 442

43 608 140

7 689 800

1 856 287 989

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

78 177 140

215 000

0

34 608 140

0

43 569 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 824 000

0

0

0

0

7 824 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade  soetamine ja renoveerimine (ü)

7 824 000

0

0

0

0

7 824 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 350 726 058

0

1 560 000

9 000 000

0

1 341 726 058

4

 

Eraldised

1 317 979 854

0

0

9 000 000

0

1 308 979 854

 

4138

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

5 928 000

0

0

0

0

5 928 000

 

 

– kultuuri- ja spordistipendiumid

2 220 000

0

0

0

0

2 220 000

 

 

– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

2 850 000

0

0

0

0

2 850 000

 

 

– riiklikud toetused olümpiavõitjatele

858 000

0

0

0

0

858 000

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

55 688 961

0

0

0

0

55 688 961

 

 

– rahvaraamatukogud

40 070 752

0

0

0

0

40 070 752

 

 

sellest rahvaraamatukogude tegevuskuludeks

8 210 752

0

0

0

0

8 210 752

 

 

sellest rahvaraamatukogude teavikud

31 860 000

0

0

0

0

31 860 000

 

 

– muuseumid

1 229 329

0

0

0

0

1 229 329

 

 

– teatrid

11 488 880

0

0

0

0

11 488 880

 

 

– maakinod ja linnaorkestrid

2 900 000

0

0

0

0

2 900 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

757 193 463

0

0

0

0

757 193 463

 

 

– Rahvusooper Estonia

98 038 130

0

0

0

0

98 038 130

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

79 588 933

0

0

0

0

79 588 933

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

322 326 400

0

0

0

0

322 326 400

 

 

– Eesti Kultuurkapital (a)

257 240 000

0

0

0

0

257 240 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

122 177 722

0

0

0

0

122 177 722

 

 

– Eesti Filmi Sihtasutus

44 500 000

0

0

0

0

44 500 000

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

4 939 524

0

0

0

0

4 939 524

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

460 348

0

0

0

0

460 348

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

19 906 193

0

0

0

0

19 906 193

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater Eestis

11 966 407

0

0

0

0

11 966 407

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

11 709 105

0

0

0

0

11 709 105

 

 

– Sihtasutus Kultuurileht

12 930 000

0

0

0

0

12 930 000

 

 

– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus

9 900 000

0

0

0

0

9 900 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

4 092 845

0

0

0

0

4 092 845

 

 

– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon

573 300

0

0

0

0

573 300

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

219 802 264

0

0

0

0

219 802 264

 

 

– projekti- ja tegevustoetused kultuurile

97 507 344

0

0

0

0

97 507 344

 

 

sealhulgas riiklik programm «Lõuna-Eesti keel ja kultuur»

2 410 000

0

0

0

0

2 410 000

 

 

sealhulgas riiklik programm «Mõisakoolimajad»

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

sealhulgas lastekooride, -rahvatantsurühmade ja -orkestrite tegevustoetus

8 000 000

0

0

0

0

8 000 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused spordile

82 434 000

0

0

0

0

82 434 000

 

 

– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

39 860 920

0

0

0

0

39 860 920

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

2 350 000

0

0

0

0

2 350 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 350 000

0

0

0

0

2 350 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

97 976 000

0

0

0

0

97 976 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

38 563 444

0

0

9 000 000

0

29 563 444

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

3 543 844

0

0

0

0

3 543 844

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

4 361 600

0

0

0

0

4 361 600

 

 

– Sihtasutus Tartu Jaani Kirik

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

 

– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

848 000

0

0

0

0

848 000

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

5 500 000

0

0

0

0

5 500 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater Eestis

5 310 000

0

0

0

0

5 310 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

13 000 000

0

0

9 000 000

0

4 000 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eralised muudele residentidele põhivara soetamiseks

3 300 000

0

0

0

0

3 300 000

 

 

– Sihtasutus Holstre Polli Tervisekeskus

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

5

 

Tegevuskulud

32 745 204

0

1 560 000

0

0

32 745 204

6

 

Muud kulud

1 000

0

0

0

0

1 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 360 000

0

0

0

0

2 360 000

4

 

Eraldised (ü)

2 360 000

0

0

0

0

2 360 000

70000958. Muinsuskaitseamet

28 102 252

20 000

190 442

0

0

28 102 252

4

 

Eraldised

17 085 442

0

20 442

0

0

17 085 442

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

17 085 442

0

20 442

0

0

17 085 442

 

 

– riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng»

14 000 000

0

0

0

0

14 000 000

 

 

– toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

3 085 442

0

20 442

0

0

3 085 442

5

 

Tegevuskulud

10 993 689

20 000

170 000

0

0

10 993 689

6

 

Muud kulud

23 121

0

0

0

0

23 121

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

148 295

0

0

0

0

148 295

5

 

Tegevuskulud (ü)

148 295

0

0

0

0

148 295

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

7 012 181

354 974

0

0

0

7 012 181

5

 

Tegevuskulud

6 908 527

251 320

0

0

0

6 908 527

6

 

Muud kulud

103 654

103 654

0

0

0

103 654

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

3 319 930

40 000

0

0

0

3 319 930

5

 

Tegevuskulud

3 319 930

40 000

0

0

0

3 319 930

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

5 411 840

800 000

0

0

0

5 411 840

5

 

Tegevuskulud

5 410 240

800 000

0

0

0

5 410 240

6

 

Muud kulud

1 600

0

0

0

0

1 600

70004347. Võru Instituut

1 442 673

50 000

0

0

0

1 442 673

5

 

Tegevuskulud

1 442 473

50 000

0

0

0

1 442 473

6

 

Muud kulud

200

0

0

0

0

200

Kontserdiorganisatsioonid

121 028 397

31 441 400

0

0

7 689 800

121 028 397

5

 

Tegevuskulud

116 704 197

30 073 700

0

0

6 994 900

116 704 197

6

 

Muud kulud

4 324 200

1 367 700

0

0

694 900

4 324 200

Muuseumid

154 430 491

19 667 617

0

0

0

154 430 491

5

 

Tegevuskulud

153 374 791

19 046 557

0

0

0

153 374 791

6

 

Muud kulud

1 055 700

621 060

0

0

0

1 055 700

Teatrid

144 722 783

47 209 681

0

0

0

144 722 783

5

 

Tegevuskulud

141 709 237

46 865 781

0

0

0

141 709 237

6

 

Muud kulud

3 013 546

343 900

0

0

0

3 013 546

Spordibaasid

5 522 384

2 610 000

0

0

0

5 522 384

5

 

Tegevuskulud

5 359 984

2 447 600

0

0

0

5 359 984

6

 

Muud kulud

162 400

162 400

0

0

0

162 400

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–24 740 335

–3 415 300

0

0

–1 905 100

–24 740 335

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

–36 000

0

0

0

0

–36 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

–36 000

0

0

0

0

–36 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–36 000

0

0

0

0

–36 000

Kontserdiorganisatsioonid

–11 782 300

–3 415 300

0

0

–1 905 100

–11 782 300

20.6

 

Kohustuste vähenemine

–11 782 300

–3 415 300

0

0

–1 905 100

–11 782 300

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–10 154 500

–3 054 500

0

0

���1 455 500

–10 154 500

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–1 627 800

–360 800

0

0

–449 600

–1 627 800

Teatrid

–12 922 035

0

0

0

0

–12 922 035

20.6

 

Kohustuste vähenemine

–12 922 035

0

0

0

0

–12 922 035

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–6 390 616

0

0

0

0

–6 390 616

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–6 531 419

0

0

0

0

–6 531 419

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 093 281 206

29 840 000

1 701 512 206

7 180 000

0

3 086 101 206

32

 

Kaupade ja teenuste müük

477 923 000

29 840 000

0

0

0

477 923 000

35

 

Toetused

1 708 692 206

0

1 701 512 206

7 180 000

0

1 701 512 206

38

 

Muud tulud

906 666 000

0

0

0

0

906 666 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

100 000

0

0

0

0

100 000

 

382

Tulud varadelt

905 000 000

0

0

0

0

905 000 000

 

388

Muud tulud

1 566 000

0

0

0

0

1 566 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 313 226 874

29 840 000

1 701 512 206

7 180 000

0

5 306 046 874

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

1 852 992 393

4 495 000

553 311 606

2 000 000

0

1 850 992 393

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

47 051 558

0

0

0

0

47 051 558

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

47 051 558

0

0

0

0

47 051 558

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

1 980 676 288

2 600 000

714 743 125

0

0

1 980 676 288

4

 

Eraldised

1 859 478 541

0

701 986 960

0

0

1 859 478 541

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

543 050 800

0

0

0

0

543 050 800

 

 

– Edelaraudtee AS

142 000 000

0

0

0

0

142 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

44 000 000

0

0

0

0

44 000 000

 

 

– AS Eesti Post

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus  vee- ja õhutranspordi korraldamiseks

127 550 800

0

0

0

0

127 550 800

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks

194 500 000

0

0

0

0

194 500 000

 

 

– lennuradade hoid

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– toetuste reserv ühistranspordi korraldamiseks

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

838 439 392

0

538 424 872

0

0

838 439 392

 

 

– Ettevõtluse Arendamise SA

764 439 392

0

538 424 872

0

0

764 439 392

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

50 000 000

0

0

0

0

50 000 000

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

23 662 000

0

450 000

0

0

23 662 000

 

 

– AS ALARA

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

 

– AS Metrosert

1 977 000

0

0

0

0

1 977 000

 

 

– SA Eesti Akrediteerimiskeskus

350 000

0

0

0

0

350 000

 

 

– MTÜ Eesti Standardikeskus

5 400 000

0

0

0

0

5 400 000

 

 

– tarbijakaitseühendused

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– muud mittetulundusühingud

2 755 000

0

0

0

0

2 755 000

 

 

– energiasäästuprogramm

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– energeetikakonverents

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– sideettevõtjad

3 600 000

0

0

0

0

3 600 000

 

 

– Eesti Proovikoda OÜ

330 000

0

0

0

0

330 000

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

450 000

0

450 000

0

0

450 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

271 530 000

0

2 930 000

0

0

271 530 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

175 796 349

0

160 182 088

0

0

175 796 349

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

156 701 278

0

156 701 278

0

0

156 701 278

 

 

– AS Saarte Liinid

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– ühistranspordikeskused

4 095 071

0

3 480 810

0

0

4 095 071

5

 

Tegevuskulud

120 901 828

2 429 000

12 756 165

0

0

120 901 828

6

 

Muud kulud

295 919

171 000

0

0

0

295 919

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

87 914 572

0

0

0

0

87 914 572

4

 

Eraldised (ü)

80 558 520

0

0

0

0

80 558 520

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

80 558 520

0

0

0

0

80 558 520

 

 

– Ettevõtluse Arendamise SA

80 558 520

0

0

0

0

80 558 520

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

614 261

0

0

0

0

614 261

 

 

– ühistranspordikeskused

614 261

0

0

0

0

614 261

5

 

Tegevuskulud (ü)

6 741 791

0

0

0

0

6 741 791

70000303. Konkurentsiamet

9 973 012

0

0

0

0

9 973 012

5

 

Tegevuskulud

9 953 012

0

0

0

0

9 953 012

6

 

Muud kulud

20 000

0

0

0

0

20 000

70000800. Lennuamet

14 015 335

50 000

3 282 840

0

0

14 015 335

5

 

Tegevuskulud

14 015 335

50 000

3 282 840

0

0

14 015 335

70001490. Maanteeamet

650 200 000

18 300 000

0

0

0

650 200 000

4

 

Eraldised

320 000

0

0

0

0

320 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

320 000

0

0

0

0

320 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

320 000

0

0

0

0

320 000

5

 

Tegevuskulud

649 666 750

18 272 000

0

0

0

649 666 750

6

 

Muud kulud

213 250

28 000

0

0

0

213 250

70003164. Patendiamet

16 679 676

0

0

180 000

0

16 499 676

4

 

Eraldised

150 000

0

0

0

0

150 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud

16 498 176

0

0

180 000

0

16 318 176

6

 

Muud kulud

31 500

0

0

0

0

31 500

70005128. Raudteeinspektsioon

215 877 752

200 000

204 485 416

0

0

215 877 752

4

 

Eraldised

206 100 416

0

203 600 416

0

0

206 100 416

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

195 526 757

0

193 026 757

0

0

195 526 757

 

 

– Riigi Kinnisvara AS

184 250 450

0

184 250 450

0

0

184 250 450

 

 

– AS Tallinna Sadam

3 776 307

0

3 776 307

0

0

3 776 307

 

 

– Elektriraudtee AS

7 500 000

0

5 000 000

0

0

7 500 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

10 573 659

0

10 573 659

0

0

10 573 659

5

 

Tegevuskulud

9 774 336

200 000

885 000

0

0

9 774 336

6

 

Muud kulud

3 000

0

0

0

0

3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 935 000

0

0

0

0

2 935 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

435 000

0

0

0

0

435 000

4

 

Eraldised (ü)

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Elektriraudtee AS

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

70000013. Sideamet

30 782 280

0

0

0

0

30 782 280

5

 

Tegevuskulud

30 746 880

0

0

0

0

30 746 880

6

 

Muud kulud

35 400

0

0

0

0

35 400

70003247. Tarbijakaitseamet

13 938 195

20 000

2 169 900

0

0

13 938 195

4

 

Eraldised

3 950

0

0

0

0

3 950

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

3 950

0

0

0

0

3 950

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

3 950

0

0

0

0

3 950

5

 

Tegevuskulud

13 929 245

20 000

2 169 900

0

0

13 929 245

6

 

Muud kulud

5 000

0

0

0

0

5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

276 823

0

0

0

0

276 823

5

 

Tegevuskulud (ü)

276 823

0

0

0

0

276 823

70002414. Veeteede Amet

355 187 647

3 600 000

198 954 855

0

0

355 187 647

4

 

Eraldised

213 504 855

0

198 504 855

0

0

213 504 855

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

213 504 855

0

198 504 855

0

0

213 504 855

 

 

– AS Saarte Liinid

109 879 600

0

94 879 600

0

0

109 879 600

 

 

– AS Tallinna Sadam

103 625 255

0

103 625 255

0

0

103 625 255

5

 

Tegevuskulud

141 206 592

3 500 000

450 000

0

0

141 206 592

6

 

Muud kulud

476 200

100 000

0

0

0

476 200

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

15 150 000

0

0

0

0

15 150 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

150 000

0

0

0

0

150 000

4

 

Eraldised (ü)

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– AS Saarte Liinid

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

70003187. Energiaturu Inspektsioon

5 076 130

5 000

0

0

0

5 076 130

4

 

Eraldised

204 000

0

0

0

0

204 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

204 000

0

0

0

0

204 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

204 000

0

0

0

0

204 000

5

 

Tegevuskulud

4 872 130

5 000

0

0

0

4 872 130

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

12 546 481

50 000

3 176 260

0

0

12 546 481

4

 

Eraldised

63 000

0

0

0

0

63 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

63 000

0

0

0

0

63 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

63 000

0

0

0

0

63 000

5

 

Tegevuskulud

12 477 881

50 000

3 176 260

0

0

12 477 881

6

 

Muud kulud

5 600

0

0

0

0

5 600

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

354 677

0

0

0

0

354 677

5

 

Tegevuskulud (ü)

354 677

0

0

0

0

354 677

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

79 770 155

400 000

0

0

0

79 770 155

4

 

Eraldised

665 100

0

0

0

0

665 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

665 100

0

0

0

0

665 100

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

665 100

0

0

0

0

665 100

5

 

Tegevuskulud

79 040 550

400 000

0

0

0

79 040 550

 

 

– tegevuskulud

65 590 550

400 000

0

0

0

65 590 550

 

 

– tootmiskulud (a)

13 450 000

0

0

0

0

13 450 000

6

 

Muud kulud

64 505

0

0

0

0

64 505

70003193. Patendiraamatukogu

4 380 192

120 000

0

0

0

4 380 192

5

 

Tegevuskulud

4 380 192

120 000

0

0

0

4 380 192

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

71 131 338

0

21 388 204

5 000 000

0

66 131 338

4

 

Eraldised

37 131 239

0

20 796 239

0

0

37 131 239

 

450

Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele (ü)

27 531 239

0

20 796 239

0

0

27 531 239

 

450

Projekti «KülaTee uuendus» raames maavalitsustele (ü)

9 600 000

0

0

0

0

9 600 000

5

 

Tegevuskulud

34 000 099

0

591 965

5 000 000

0

29 000 099

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

6 931 350

0

0

0

0

6 931 350

4

 

Eraldised (ü)

6 735 000

0

0

0

0

6 735 000

 

450

Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele

6 735 000

0

0

0

0

6 735 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

196 350

0

0

0

0

196 350

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–671 289 229

0

0

0

0

–671 289 229

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–670 449 229

0

0

0

0

–670 449 229

10.1

Finantsvarade suurenemine

–670 449 229

0

0

0

0

–670 449 229

 

101.1.

– väärtpaberite soetamine

–670 449 229

0

0

0

0

–670 449 229

7000013. Sideamet

–200 000

0

0

0

0

–200 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–200 000

0

0

0

0

–200 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–200 000

0

0

0

0

–200 000

70002414. Veeteede Amet

–640 000

0

0

0

0

–640 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–640 000

0

0

0

0

–640 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–640 000

0

0

0

0

–640 000

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 417 010 928

57 141 013

2 149 323 623

43 021 357

830 000

2 373 989 571

32

 

Kaupade ja teenuste müük

97 985 705

57 141 013

0

26 409 692

0

71 576 013

35

 

Toetused

2 166 765 288

0

2 149 323 623

16 611 665

830 000

2 150 153 623

38

 

Muud tulud

152 259 935

0

0

0

0

152 259 935

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

151 650 835

0

0

0

0

151 650 835

 

3810

Maa müük

90 800 000

0

0

0

0

90 800 000

 

 

– sellest suunatakse täiendavateks otsetoetusteks põllumajandustootjatele

33 200 000

0

0

0

0

33 200 000

 

 

– sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– sellest suunatakse sihtotstarbelisteks eraldisteks põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

3811

Rajatiste ja hoonete müük

33 950 000

0

0

0

0

33 950 000

 

 

– sellest suunatakse täiendavateks otsetoetusteks põllumajandustootjatele

19 800 000

0

0

0

0

19 800 000

 

382

Tulud varadelt

136 100

0

0

0

0

136 100

 

388

Muud tulud

473 000

0

0

0

0

473 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

3 622 908 638

57 141 013

2 149 323 623

43 021 357

830 000

3 579 887 281

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

27 396 294

10 603 000

1 266 254

560 000

0

26 836 294

 

 

sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

389 418

0

0

0

0

389 418

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

389 418

0

0

0

0

389 418

70000734. Põllumajandusministeerium

236 044 486

400 000

31 508 715

6 900 000

0

229 144 486

4

 

Eraldised

51 540 041

0

0

0

0

51 540 041

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

16 759 000

0

0

0

0

16 759 000

 

 

– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

16 759 000

0

0

0

0

16 759 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

23 389 000

0

0

0

0

23 389 000

 

 

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

22 014 000

0

0

0

0

22 014 000

 

 

– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine KODUKANT

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

 

 

– MTÜ Tartu Maanaiste Liit

125 000

0

0

0

0

125 000

 

 

– MTÜ Virumaa Lootus

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele

10 200 000

0

0

0

0

10 200 000

 

 

– Aiandus-Mesindusselts

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele varade müügi arvelt (a)

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

5

 

Tegevuskulud

184 368 718

325 000

31 508 715

6 900 000

0

177 468 718

6

 

Muud kulud

135 727

75 000

0

0

0

135 727

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

8 395 759

0

0

0

0

8 395 759

5

 

Tegevuskulud (ü)

8 395 759

0

0

0

0

8 395 759

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

3 045 105 067

0

2 106 112 624

0

0

3 045 105 067

4

 

Eraldised

2 960 441 087

0

2 090 369 384

0

0

2 960 441 087

 

 

– riiklik arengukava

535 592 468

0

370 956 376

0

0

535 592 468

 

 

– maaelu arengukava

1 056 604 619

0

844 878 296

0

0

1 056 604 619

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

13 855 665

0

11 084 532

0

0

13 855 665

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

279 737 480

0

278 137 480

0

0

279 737 480

 

 

– koolipiimatoetus

62 000 000

0

31 000 000

0

0

62 000 000

 

 

– ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused

945 350 855

0

551 312 700

0

0

945 350 855

 

 

sealhulgas täiendavad otsetoetused varade müügi arvelt (a)

53 000 000

0

0

0

0

53 000 000

 

 

– maaelu ja põllumajanduse arendamine

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

 

 

– kalanduse turukorraldus

3 000 000

0

3 000 000

0

0

3 000 000

 

 

– toetus kaluritele aktsiisimäära tõusu kompenseerimiseks

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– kalanduse arengutoetused

5 800 000

0

0

0

0

5 800 000

5

 

Tegevuskulud

84 483 980

0

15 743 240

0

0

84 483 980

6

 

Muud kulud

180 000

0

0

0

0

180 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

382 622 788

0

0

0

0

382 622 788

4

 

Eraldised (ü)

380 733 548

0

0

0

0

380 733 548

 

 

– riiklik arengukava

164 636 092

0

0

0

0

164 636 092

 

 

– maaelu arengukava

211 726 323

0

0

0

0

211 726 323

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

2 771 133

0

0

0

0

2 771 133

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 889 240

0

0

0

0

1 889 240

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

102 937 525

12 206 000

4 524 000

0

0

102 937 525

4

 

Eraldised

380 000

0

0

0

0

380 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

380 000

0

0

0

0

380 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

380 000

0

0

0

0

380 000

5

 

Tegevuskulud

102 531 902

12 206 000

4 524 000

0

0

102 531 902

6

 

Muud kulud

25 623

0

0

0

0

25 623

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

23 835 871

0

0

0

0

23 835 871

5

 

Tegevuskulud (ü)

23 835 871

0

0

0

0

23 835 871

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

38 962 043

0

0

0

0

38 962 043

4

 

Eraldised

434 000

0

0

0

0

434 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

434 000

0

0

0

0

434 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

434 000

0

0

0

0

434 000

5

 

Tegevuskulud

38 523 700

0

0

0

0

38 523 700

6

 

Muud kulud

4 343

0

0

0

0

4 343

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

130 000

0

0

0

0

130 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

130 000

0

0

0

0

130 000

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

17 124 312

8 491 000

0

0

0

17 124 312

5

 

Tegevuskulud

15 424 312

6 791 000

0

0

0

15 424 312

6

 

Muud kulud

1 700 000

1 700 000

0

0

0

1 700 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

7 846 541

576 013

1 095 262

0

0

7 846 541

5

 

Tegevuskulud

7 746 541

476 013

1 095 262

0

0

7 746 541

6

 

Muud kulud

100 000

100 000

0

0

0

100 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

1 562 600

40 000

0

0

0

1 562 600

5

 

Tegevuskulud

1 562 600

40 000

0

0

0

1 562 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

39 035 462

5 450 000

3 377 568

11 597 905

0

27 437 557

4

 

Eraldised

120 000

0

0

0

0

120 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

120 000

0

0

0

0

120 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

120 000

0

0

0

0

120 000

5

 

Tegevuskulud

38 692 981

5 250 000

3 377 568

11 597 905

0

27 095 076

6

 

Muud kulud

222 481

200 000

0

0

0

222 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

196 408

0

0

0

0

196 408

5

 

Tegevuskulud (ü)

196 408

0

0

0

0

196 408

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

41 016 633

8 000 000

60 700

11 341 476

0

29 675 157

5

 

Tegevuskulud

38 487 876

5 480 000

60 700

11 341 476

0

27 146 400

6

 

Muud kulud

2 528 757

2 520 000

0

0

0

2 528 757

Maaparandusbürood

27 978 285

585 000

1 378 500

0

0

27 978 285

5

 

Tegevuskulud

27 968 221

585 000

1 378 500

0

0

27 968 221

6

 

Muud kulud

10 064

0

0

0

0

10 064

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

459 500

0

0

0

0

459 500

5

 

Tegevuskulud (ü)

459 500

0

0

0

0

459 500

Põllumajandusmuuseumid

9 140 020

590 000

0

0

0

9 140 020

5

 

Tegevuskulud

9 116 088

569 200

0

0

0

9 116 088

6

 

Muud kulud

23 932

20 800

0

0

0

23 932

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

28 759 370

10 200 000

0

12 621 976

830 000

16 137 394

5

 

Tegevuskulud

28 195 074

9 704 000

0

12 592 274

830 000

15 602 800

6

 

Muud kulud

564 296

496 000

0

29 702

0

534 594

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–55 545 396

0

0

0

0

–55 545 396

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–55 545 396

0

0

0

0

–55 545 396

10.1

Finantsvarade suurenemine

–103 100 196

0

0

0

0

–103 100 196

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele

–103 100 196

0

0

0

0

–103 100 196

10.2

Finantsvarade vähenemine

47 554 800

0

0

0

0

47 554 800

 

1032.2

– mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed

47 554 800

0

0

0

0

47 554 800

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

49 823 294 191

1 500 000

49 422 841

0

0

49 823 294 191

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

49 009 980 000

0

0

0

0

49 009 980 000

 

300

Tulumaks

6 049 870 000

0

0

0

0

6 049 870 000

 

302

Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed

20 070 000 000

0

0

0

0

20 070 000 000

 

303

Omandimaksud

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

 

3031

Raskeveokimaks

55 000 000

0

0

0

0

55 000 000

 

304

Maksud kaupadelt ja teenustelt

22 490 110 000

0

0

0

0

22 490 110 000

 

3040

Käibemaks

15 045 610 000

0

0

0

0

15 045 610 000

 

3042

Aktsiisid

7 152 500 000

0

0

0

0

7 152 500 000

 

3043

Hasartmängumaks

292 000 000

0

0

0

0

292 000 000

 

305

Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt

345 000 000

0

0

0

0

345 000 000

 

3050

Tollimaks

345 000 000

0

0

0

0

345 000 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

4 947 000

1 500 000

0

0

0

4 947 000

35

 

Toetused

49 422 841

0

49 422 841

0

0

49 422 841

38

 

Muud tulud

758 944 350

0

0

0

0

758 944 350

 

382

Tulud varadelt

752 994 350

0

0

0

0

752 994 350

 

388

Muud tulud

5 950 000

0

0

0

0

5 950 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

3 129 515 941

1 500 000

49 422 841

0

0

3 129 515 941

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

52 211 700

0

0

0

0

52 211 700

70000272. Rahandusministeerium

1 137 317 568

400 000

46 012 953

0

0

1 137 317 568

4

 

Eraldised

788 803 207

0

23 469 900

0

0

788 803 207

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a)

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

134 912 207

0

23 469 900

0

0

134 912 207

 

 

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

23 469 900

0

23 469 900

0

0

23 469 900

 

 

– Eesti Õiguskeele Keskus

150 000

0

0

0

0

150 000

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a)

49 525 640

0

0

0

0

49 525 640

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a)

36 018 647

0

0

0

0

36 018 647

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

25 699 500

0

0

0

0

25 699 500

 

 

– õppelaenude riigitagatis (a)

25 699 500

0

0

0

0

25 699 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

48 520

0

0

0

0

48 520

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

48 520

0

0

0

0

48 520

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

650 391 000

0

0

0

0

650 391 000

 

452.03

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)

650 391 000

0

0

0

0

650 391 000

5

 

Tegevuskulud

179 014 361

400 000

22 543 053

0

0

179 014 361

 

5

– tegevuskulud

160 560 161

400 000

22 543 053

0

0

160 560 161

 

55

– Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a)

18 454 200

0

0

0

0

18 454 200

6

 

Muud kulud

169 500 000

0

0

0

0

169 500 000

 

 

– intressikulud (a)

125 000 000

0

0

0

0

125 000 000

 

 

– maamaksukulud (a)

42 000 000

0

0

0

0

42 000 000

 

 

– kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 163 948

0

0

0

0

3 163 948

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 163 948

0

0

0

0

3 163 948

70000349. Maksu- ja Tolliamet

1 850 851 600

600 000

0

0

0

1 850 851 600

4

 

Eraldised

1 366 520 000

0

0

0

0

1 366 520 000

 

4103

Maksed kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

1 366 000 000

0

0

0

0

1 366 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

20 000

0

0

0

0

20 000

 

 

– Sisekaitseakadeemia

20 000

0

0

0

0

20 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

500 000

0

0

0

0

500 000

5

 

Tegevuskulud

481 891 600

600 000

0

0

0

481 891 600

6

 

Muud kulud

2 440 000

0

0

0

0

2 440 000

 

 

– intressikulud (a)

700 000

0

0

0

0

700 000

70000332. Statistikaamet

81 634 573

500 000

3 409 888

0

0

81 634 573

5

 

Tegevuskulud

81 634 573

500 000

3 409 888

0

0

81 634 573

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 728 750

0

0

0

0

1 728 750

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 728 750

0

0

0

0

1 728 750

70003170. Riigihangete Amet

7 500 500

0

0

0

0

7 500 500

5

 

Tegevuskulud

7 500 000

0

0

0

0

7 500 000

6

 

Muud kulud

500

0

0

0

0

500

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

766 851 060

0

0

0

0

766 851 060

70000272. Rahandusministeerium

766 851 060

0

0

0

0

766 851 060

10.1

Finantsvarade suurenemine

–2 374 762 454

0

0

0

0

–2 374 762 454

1012.1.9

– väärtpaberite ost

–166 199 771

0

0

0

0

–166 199 771

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost

–58 562 683

0

0

0

0

–58 562 683

 

1032.1

– laenude andmine

–2 250 000 000

0

0

0

0

–2 250 000 000

1009.1.9

– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine muude reservide arvelt

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

3 272 613 514

0

0

0

0

3 272 613 514

 

101.2

– väärtpaberite realiseerimine

2 217 597 514

0

0

0

0

2 217 597 514

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

2 051 871 000

0

0

0

0

2 051 871 000

1009.2.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi vähenemine

–996 855 000

0

0

0

0

–996 855 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–131 000 000

0

0

0

0

–131 000 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele

–131 000 000

0

0

0

0

–131 000 000

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 059 523 814

90 089 025

1 051 895 646

349 967 743

0

1 709 556 071

32

 

Kaupade ja teenuste müük

140 149 225

90 089 025

0

0

0

140 149 225

35

 

Toetused

1 401 863 389

0

1 051 895 646

349 967 743

0

1 051 895 646

38

 

Muud tulud

517 511 200

0

0

0

0

517 511 200

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

336 764 000

0

0

0

0

336 764 000

 

 

– sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

53 632 000

0

0

0

0

53 632 000

 

 

– sellest suunatakse tegevuskuludeks

18 668 000

0

0

0

0

18 668 000

 

 

– sellest suunatakse muudeks kuludeks

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

 

382

Tulud varadelt

7 392 200

0

0

0

0

7 392 200

 

388

Muud tulud

173 355 000

0

0

0

0

173 355 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 476 151 523

90 089 025

1 051 895 646

349 967 743

0

4 126 183 780

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

737 441 865

0

645 009 865

0

0

737 441 865

 

 

– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

53 632 000

0

0

0

0

53 632 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 041 162

0

0

0

0

5 041 162

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

8 418 526

0

0

0

0

8 418 526

70000562. Siseministeerium

225 972 381

18 000

63 058 214

0

0

225 972 381

4

 

Eraldised

87 777 760

0

6 823 248

0

0

87 777 760

 

4134

Õppetoetused

22 000

0

0

0

0

22 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

87 469 060

0

6 823 248

0

0

87 469 060

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

18 640 000

0

0

0

0

18 640 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

15 040 000

0

0

0

0

15 040 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Migratsioonifond

3 600 000

0

0

0

0

3 600 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

60 300 000

0

0

0

0

60 300 000

 

 

– Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– erakonnad

60 000 000

0

0

0

0

60 000 000

 

452.99

Mittesihtotstarbelised eraldised muudele mitteresidentidele

286 700

0

0

0

0

286 700

5

 

Tegevuskulud

137 892 621

18 000

56 204 966

0

0

137 892 621

6

 

Muud kulud

302 000

0

30 000

0

0

302 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 705 812

0

0

0

0

1 705 812

4

 

Eraldised (ü)

1 705 812

0

0

0

0

1 705 812

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 705 812

0

0

0

0

1 705 812

70000591. Kaitsepolitseiamet

159 061 282

0

0

0

0

159 061 282

6

 

Muud kulud

159 061 282

0

0

0

0

159 061 282

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

193 999 100

150 000

0

0

0

193 999 100

4

 

Eraldised

540 000

0

0

0

0

540 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused

40 000

0

0

0

0

40 000

4500.99

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele mitteresidentidele

500 000

0

0

0

0

500 000

5

 

Tegevuskulud

193 434 100

150 000

0

0

0

193 434 100

6

 

Muud kulud

25 000

0

0

0

0

25 000

70005186. Piirivalveamet

502 638 055

9 000 000

0

0

0

502 638 055

5

 

Tegevuskulud

501 831 934

8 452 879

0

0

0

501 831 934

6

 

Muud kulud

806 121

547 121

0

0

0

806 121

70000728. Politseiamet

1 024 018 395

360 000

6 558 430

2 900 000

0

1 021 118 395

4

 

Eraldised

6 909 500

0

0

2 900 000

0

4 009 500

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused

1 670 000

0

0

0

0

1 670 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

910 400

0

0

0

0

910 400

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

2 900 000

0

0

2 900 000

0

0

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

1 429 100

0

0

0

0

1 429 100

5

 

Tegevuskulud

1 011 013 395

360 000

6 558 430

0

0

1 011 013 395

 

 

– sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü)

18 668 000

0

0

0

0

18 668 000

6

 

Muud kulud

6 095 500

0

0

0

0

6 095 500

 

 

– sealhulgas muud kulud varade müügi arvelt (a, ü)

1 700 000

0

0

0

0

1 700 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 363 943

0

0

0

0

1 363 943

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 363 943

0

0

0

0

1 363 943

70000585. Päästeamet

495 219 483

2 935 000

154 862

0

0

495 219 483

4

 

Eraldised

3 176 597

0

0

0

0

3 176 597

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused

310 597

0

0

0

0

310 597

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

2 850 000

0

0

0

0

2 850 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

16 000

0

0

0

0

16 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

16 000

0

0

0

0

16 000

5

 

Tegevuskulud

491 147 955

2 935 000

154 862

0

0

491 147 955

6

 

Muud kulud

894 931

0

0

0

0

894 931

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

254 860

0

0

0

0

254 860

5

 

Tegevuskulud (ü)

254 860

0

0

0

0

254 860

70004235. Andmekaitseinspektsioon

7 922 473

0

293 375

0

0

7 922 473

5

 

Tegevuskulud

7 922 473

0

293 375

0

0

7 922 473

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

97 791

0

0

0

0

97 791

5

 

Tegevuskulud (ü)

97 791

0

0

0

0

97 791

70004465. Sisekaitseakadeemia

99 334 680

7 700 000

4 426 376

20 000

0

99 314 680

4

 

Eraldised

8 650 102

0

0

0

0

8 650 102

 

4134

Õppetoetused

8 543 232

0

0

0

0

8 543 232

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

49 348

0

0

0

0

49 348

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

49 348

0

0

0

0

49 348

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

57 522

0

0

0

0

57 522

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium liikmemaks

16 000

0

0

0

0

16 000

5

 

Tegevuskulud

90 598 378

7 700 000

4 426 376

20 000

0

90 578 378

6

 

Muud kulud

86 200

0

0

0

0

86 200

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

958 151

0

0

0

0

958 151

5

 

Tegevuskulud (ü)

958 151

0

0

0

0

958 151

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

1 030 543 809

69 926 025

332 394 524

347 047 743

0

683 496 066

70000562. Siseministeerium

450 226 591

0

332 394 524

0

0

450 226 591

4

 

Eraldised

444 242 210

0

328 182 384

0

0

444 242 210

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

875 000

0

0

0

0

875 000

 

 

– Eesti Kaardikeskus

875 000

0

0

0

0

875 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

432 842 210

0

328 182 384

0

0

432 842 210

 

4500

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

381 464 210

0

328 182 384

0

0

381 464 210

 

4500.0

– valitsussektorisisesed sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

4 294 000

0

0

0

0

4 294 000

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

1 225 000

0

0

0

0

1 225 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

37 084 000

0

0

0

0

37 084 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

5 900 000

0

0

0

0

5 900 000

 

 

– Eesti Kirikute Nõukogu

5 900 000

0

0

0

0

5 900 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

3 400 000

0

0

0

0

3 400 000

5

 

Tegevuskulud

5 630 440

0

4 212 140

0

0

5 630 440

6

 

Muud kulud

353 941

0

0

0

0

353 941

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

17 969 669

0

0

0

0

17 969 669

4

 

Eraldised (ü)

16 197 428

0

0

0

0

16 197 428

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

16 197 428

0

0

0

0

16 197 428

 

4500.9

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

3 400 000

0

0

0

0

3 400 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 418 300

0

0

0

0

1 418 300

6

 

Muud kulud (ü)

353 941

0

0

0

0

353 941

Maavalitsused

580 317 218

69 926 025

0

347 047 743

0

233 269 475

4

 

Eraldised

411 709 268

61 517 525

0

347 047 743

0

64 661 525

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

398 965 268

61 517 525

0

337 447 743

0

61 517 525

 

 

– laste riiklik hoolekanne

149 394 126

2 630 242

0

146 763 884

0

2 630 242

 

 

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

170 917 467

38 077 841

0

132 839 626

0

38 077 841

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes

24 206 726

20 809 442

0

3 397 284

0

20 809 442

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele

52 739 476

0

0

52 739 476

0

0

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

0

0

200 000

0

0

4500.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

3 144 000

0

0

0

0

3 144 000

 

450

Projekti «KülaTee uuendus» raames maavalitsustele (ü)

9 600 000

0

0

9 600 000

0

0

5

 

Tegevuskulud

168 491 915

8 366 200

0

0

0

168 491 915

6

 

Muud kulud

116 035

42 300

0

0

0

116 035

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–654 100

0

0

0

0

–654 100

70000728. Politseiamet

–640 000

0

0

0

0

–640 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–640 000

0

0

0

0

–640 000

 

1032.1

– laenude andmine

–640 000

0

0

0

0

–640 000

70004117. Jõgeva Maavalitsus

–14 100

0

0

0

0

–14 100

20.6

Kohustuste vähenemine

–14 100

0

0

0

0

–14 100

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–14 100

0

0

0

0

–14 100

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

540 958 410

76 824 821

411 571 589

17 000 000

0

523 958 410

32

 

Kaupade ja teenuste müük

83 916 821

76 824 821

0

0

0

83 916 821

35

 

Toetused

428 571 589

0

411 571 589

17 000 000

0

411 571 589

38

 

Muud tulud

28 470 000

0

0

0

0

28 470 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

24 120 000

0

0

0

0

24 120 000

 

3811

Rajatiste ja hoonete müük

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

 

– sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

382

Tulud varadelt

75 000

0

0

0

0

75 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

25 637 260 425

76 824 821

411 571 589

17 000 000

0

25 620 260 425

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

113 609 591

4 687 524

9 000 000

0

0

113 609 591

 

 

– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (ü)

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

158

– ravimivarude soetamine

35 500 000

0

9 000 000

0

0

35 500 000

 

158

– vaktsiinide soetamine

19 200 000

0

0

0

0

19 200 000

70001952. Sotsiaalministeerium

8 713 786 464

300 000

180 458 315

0

0

8 713 786 464

4

 

Eraldised

8 620 863 599

0

163 627 009

0

0

8 620 863 599

 

4

– tööhõiveprogramm

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

4

– sotsiaalkaitse eraldised

24 136 777

0

4 379 009

0

0

24 136 777

 

4

– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi

97 378 523

0

0

0

0

97 378 523

 

41

Sotsiaalkindlustustoetused (a)

2 106 720

0

0

0

0

2 106 720

 

4137

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

2 106 720

0

0

0

0

2 106 720

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

337 447 743

0

0

0

0

337 447 743

 

 

– laste riiklik hoolekanne

147 144 089

0

0

0

0

147 144 089

 

 

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

133 966 894

0

0

0

0

133 966 894

 

 

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes

3 397 284

0

0

0

0

3 397 284

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele

52 739 476

0

0

0

0

52 739 476

 

 

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

0

0

0

0

200 000

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

7 940 824 900

0

0

0

0

7 940 824 900

 

 

– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)

7 940 824 900

0

0

0

0

7 940 824 900

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

 

 

– Eesti E-tervise Sihtasutus

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

47 981 936

0

0

0

0

47 981 936

 

 

– hasartmängumaksu laekumisest toetuseks pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)

34 618 936

0

0

0

0

34 618 936

 

 

– eraldised Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a)

11 388 000

0

0

0

0

11 388 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

1 369 000

0

0

0

0

1 369 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 369 000

0

0

0

0

1 369 000

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

159 248 000

0

159 248 000

0

0

159 248 000

 

 

– eraldised ERDF-st haiglavõrgu arendamiseks

159 248 000

0

159 248 000

0

0

159 248 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

1 570 000

0

0

0

0

1 570 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Karaski Keskus SA

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

5

 

Tegevuskulud

92 882 865

300 000

16 831 306

0

0

92 882 865

6

 

Muud kulud

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 224 609

0

0

0

0

7 224 609

4

 

Eraldised (ü)

1 558 135

0

0

0

0

1 558 135

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 666 474

0

0

0

0

5 666 474

70003477. Ravimiamet

18 020 000

12 834 000

0

0

0

18 020 000

4

 

Eraldised

320 000

0

0

0

0

320 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

320 000

0

0

0

0

320 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

320 000

0

0

0

0

320 000

5

 

Tegevuskulud

17 697 562

12 831 562

0

0

0

17 697 562

6

 

Muud kulud

2 438

2 438

0

0

0

2 438

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

15 899 444 527

2 800 000

0

17 000 000

0

15 882 444 527

4

 

Eraldised

15 754 252 020

0

0

17 000 000

0

15 737 252 020

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused (a)

12 072 892 100

0

0

0

0

12 072 892 100

 

4100

Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a)

11 762 230 100

0

0

0

0

11 762 230 100

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a)

310 662 000

0

0

0

0

310 662 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

3 518 802 420

0

0

0

0

3 518 802 420

 

4130

– peretoetused (a)

1 708 007 600

0

0

0

0

1 708 007 600

 

4130

– vanemahüvitis (a)

822 602 900

0

0

0

0

822 602 900

 

4133

– puuetega inimeste igakuulised  toetused (a)

541 869 600

0

0

0

0

541 869 600

 

4133

– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele

2 091 000

0

0

0

0

2 091 000

 

4133

– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon

46 654 300

0

0

0

0

46 654 300

 

4137

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

251 311 320

0

0

0

0

251 311 320

 

4138

– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

7 380 400

0

0

0

0

7 380 400

 

4138

– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

4138

– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)

42 962 400

0

0

0

0

42 962 400

 

4138

– matusetoetused (a)

44 400 000

0

0

0

0

44 400 000

 

4138

– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a)

1 702 000

0

0

0

0

1 702 000

 

4138

– hüvitised kuriteoohvritele (a)

3 020 900

0

0

0

0

3 020 900

 

4138

– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanemale, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanemale, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a)

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

4138

– toetused represseeritutele

7 800 000

0

0

0

0

7 800 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori

162 407 500

0

0

17 000 000

0

145 407 500

 

 

töötajatele

 

 

 

 

 

 

 

 

– kaitseväepension

17 000 000

0

0

17 000 000

0

0

 

 

– politseiametnike pensionid (a)

93 628 020

0

0

0

0

93 628 020

 

 

– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)

2 891 880

0

0

0

0

2 891 880

 

 

– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a)

9 866 000

0

0

0

0

9 866 000

 

 

– prokuröride pensionide suurendus (a)

3 588 000

0

0

0

0

3 588 000

 

 

– õiguskantsleri pensioni suurendus (a)

312 000

0

0

0

0

312 000

 

 

– avalike teenistujate pensionide suurendus (a)

35 121 600

0

0

0

0

35 121 600

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

150 000

0

0

0

0

150 000

5

 

Tegevuskulud

145 066 207

2 800 000

0

0

0

145 066 207

6

 

Muud kulud

126 300

0

0

0

0

126 300

70006205. Tervishoiuamet

236 964 749

0

0

0

0

236 964 749

4

 

Eraldised

229 116 000

0

0

0

0

229 116 000

 

 

– kiirabi osutamiseks

229 116 000

0

0

0

0

229 116 000

5

 

Tegevuskulud

7 848 749

0

0

0

0

7 848 749

70005364. Tööturuamet

420 550 206

820 000

189 329 027

0

0

420 550 206

4

 

Eraldised

331 774 995

0

149 957 176

0

0

331 774 995

 

4

– aktiivsed tööturumeetmed

214 781 785

0

137 555 765

0

0

214 781 785

 

4

– EQUAL-projektid

16 535 210

0

12 401 411

0

0

16 535 210

 

41

Sotsiaaltoetused

100 458 000

0

0

0

0

100 458 000

 

4132

– töötutoetus (a)

67 504 800

0

0

0

0

67 504 800

 

4137

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

32 953 200

0

0

0

0

32 953 200

5

 

Tegevuskulud

88 775 211

820 000

39 371 851

0

0

88 775 211

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 797 769

0

0

0

0

5 797 769

4

 

Eraldised (ü)

4 133 799

0

0

0

0

4 133 799

 

 

– EQUAL-projektid

4 133 799

0

0

0

0

4 133 799

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 663 970

0

0

0

0

1 663 970

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

61 849 818

19 512 476

0

0

0

61 849 818

4

 

Eraldised

5 325

5 325

0

0

0

5 325

5

 

Tegevuskulud

61 135 893

18 807 151

0

0

0

61 135 893

6

 

Muud kulud

708 600

700 000

0

0

0

708 600

70001969. Tööinspektsioon

23 472 682

0

0

0

0

23 472 682

5

 

Tegevuskulud

23 472 682

0

0

0

0

23 472 682

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 096 568

0

0

0

0

1 096 568

5

 

Tegevuskulud

1 096 568

0

0

0

0

1 096 568

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

19 254 267

700 000

816 001

0

0

19 254 267

4

 

Eraldised

78 233

0

0

0

0

78 233

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

78 233

0

0

0

0

78 233

5

 

Tegevuskulud

19 168 034

700 000

816 001

0

0

19 168 034

6

 

Muud kulud

8 000

0

0

0

0

8 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

221 225

0

0

0

0

221 225

5

 

Tegevuskulud (ü)

221 225

0

0

0

0

221 225

70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu

2 008 000

42 000

0

0

0

2 008 000

5

 

Tegevuskulud

2 005 337

42 000

0

0

0

2 005 337

6

 

Muud kulud

2 663

0

0

0

0

2 663

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

1 196 265

10 000

0

0

0

1 196 265

4

 

Eraldised

8 100

0

0

0

0

8 100

 

41

Sotsiaaltoetused

8 100

0

0

0

0

8 100

 

4138

– muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

8 100

0

0

0

0

8 100

5

 

Tegevuskulud

1 188 165

10 000

0

0

0

1 188 165

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

2 196 500

0

0

0

0

2 196 500

5

 

Tegevuskulud

2 196 500

0

0

0

0

2 196 500

70003483. Põhja-Eesti Verekeskus

34 188 821

34 188 821

0

0

0

34 188 821

5

 

Tegevuskulud

34 186 121

34 186 121

0

0

0

34 186 121

6

 

Muud kulud

2 700

2 700

0

0

0

2 700

70003543. Eesti Kardioloogia Instituut

145 000

0

0

0

0

145 000

5

 

Tegevuskulud

145 000

0

0

0

0

145 000

70006292. Tervise Arengu Instituut

89 476 967

930 000

31 968 246

0

0

89 476 967

4

 

Eraldised

60 259 200

0

26 592 450

0

0

60 259 200

 

 

– rahvatervise programmid

33 136 750

0

0

0

0

33 136 750

 

 

– vähiregister

530 000

0

0

0

0

530 000

 

 

– Global Fondi programm

19 925 616

0

19 925 616

0

0

19 925 616

5

 

Tegevuskulud

26 207 367

930 000

5 375 796

0

0

26 207 367

6

 

Muud kulud

3 010 400

0

0

0

0

3 010 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 588 821

0

0

0

0

1 588 821

5

 

Tegevuskulud (ü)

1 588 821

0

0

0

0

1 588 821

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

47 786 765

2 500 000

10 966 765

0

0

47 786 765

32

 

Kaupade ja teenuste müük

36 320 000

2 500 000

0

0

0

36 320 000

35

 

Toetused

10 966 765

0

10 966 765

0

0

10 966 765

38

 

Muud tulud

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

531 430 765

2 500 000

10 966 765

0

0

531 430 765

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

56 911 000

0

7 971 000

0

0

56 911 000

70002526. Välisministeerium

474 519 765

2 500 000

2 995 765

0

0

474 519 765

4

 

Eraldised

37 157 000

0

0

0

0

37 157 000

 

 

– arengu- ja humanitaarabi

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

 

– tsiviilmissioonid

6 000 000

0

0

0

0

6 000 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut

600 000

0

0

0

0

600 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– MTÜ Eesti Euroopa Liikumine

150 000

0

0

0

0

150 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

15 182 000

0

0

0

0

15 182 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 050 000

0

0

0

0

15 050 000

 

 

– Euroopa Nõukogu Infotalitus

132 000

0

0

0

0

132 000

 

4137

– erijuhtudel makstav sotsiaalmaks

225 000

0

0

0

0

225 000

5

 

Tegevuskulud

437 232 765

2 500 000

2 995 765

0

0

437 232 765

6

 

Muud kulud

130 000

0

0

0

0

130 000

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

30 000

0

0

0

0

30 000

70002526. Välisministeerium

30 000

0

0

0

0

30 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

30 000

0

0

0

0

30 000

1009.2.9

– välismaiste planeeritavate hoiuste vähenemine

30 000

0

0

0

0

30 000

§ 2.  Kululiikide määramine

  Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

§ 3.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatava põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes omandab põhihariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes omandab keskhariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni ja täiendava toetuse suurus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 800 krooni ja täiendava toetuse suurus 400 krooni;
  4) doktorandil 6000 krooni.

  (2) Sotsiaalmaksuseaduses sätestatud sotsiaalmaksu maksmise arvestuslikuks aluseks on kuumäär 1400 krooni.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise määr on 2480 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (6) Toimetulekupiiri määr on 750 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.

  (7) Matusetoetuse suurus on 2400 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (8) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 12 500 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (9) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstava tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 14,30 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär kuus 1200 krooni vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (10) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

§ 4.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele.

  (2) Väljamakseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laekumiste arvel on lubatud teha tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.

  (3) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvelt on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja poolt määratud otstarbele ja toetuse andja poolt määratud ajal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud toetuste (v.a toetused teistelt riigiasutustelt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja majandustegevusest laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 5.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 5. osa Riigikohus kulude artikli 15 alajaotuses Pangodi õppehoone renoveerimine materiaalsete varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 6 310 000 krooni ulatuses võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 5. osa Riigikohus tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (2) [Kehtetu – RT I 2006, 54, 402 - jõust. 08.12.2006]

  (3) Järgmisi käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele:
  1) kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 353 647 000 krooni ulatuses;
  2) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 4500.9 alajaotusega rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 560 000 krooni ulatuses;
  3) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 4502.01 alajaotusega sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 20 000 000 krooni ulatuses;
  4) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 5 800 000 krooni ulatuses;
  5) Keskkonnainspektsiooni eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 036 000 krooni ulatuses;
  6) Info- ja Tehnokeskuse eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 900 000 krooni ulatuses;
  7) Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 600 000 krooni ulatuses ja artikli 6 alajaotusega muud kulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 590 000 krooni ulatuses;
  8) Riikliku Looduskaitsekeskuse eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 9 136 000 krooni ulatuses;
  9) Eesti Loodusmuuseumi eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 500 000 krooni ulatuses;
  10) Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega maa ost varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 25 000 000 krooni ulatuses;
  11) käesoleva lõike punktides 1–10 nimetatud kulusid võib teha proportsioonis 73,4 protsenti laekunud tuludest.
[RT I 2006, 54, 402 - jõust. 08.12.2006]

  (4) Järgmisi käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3810 Maa müük ning alajaotusega 3811 Rajatiste ja hoonete müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele:
  1) kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 10 000 000 krooni ulatuses;
  2) Põllumajandusministeeriumi eelarves kulude artikli 4502.8 alajaotusega sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 10 000 000 krooni ulatuses;
  3) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti eelarves kulude artikli 4 alajaotusega põllumajandustootjate täiendavad otsetoetused varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 18 350 000 krooni ulatuses;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud kulusid võib teha proportsioonis 58,5 protsenti laekunud tuludest.
[RT I 2006, 54, 402 - jõust. 08.12.2006]

  (5) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 53 632 000 krooni ulatuses, Siseministeeriumi valitsemisala Politseiameti eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 18 668 000 krooni ulatuses ja artikli 6 alajaotusega muud kulud varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 1 700 000 krooni ulatuses võib teha proportsioonis 66 protsenti laekunud tuludest üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük (v.a maa müük) määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (6) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 11. jao Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid rajatiste ja hoonete müügi arvelt kuni 24 000 000 krooni ulatuses võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 11. jao Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3811 Rajatiste ja hoonete müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni kuuluvatele arvelduskontodele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 sätestatud kulude tegemiseks esitatakse vastav taotlus Rahandusministeeriumile. Taotluse esitamise korra kehtestab rahandusminister .

  (8) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel asutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele üksnes vara võõrandamise korraldamisega otseselt seotud tegevuskuludeks.

§ 6.  Metsatulu kasutamine

  2006. aasta metsatulu on 1 147 000 000 krooni, millest Riigimetsa Majandamise Keskusel lubatakse tulenevalt metsaseadusest riigimetsa majandamiseks kulutada kuni 945 000 000 krooni.

§ 7.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 eespool nimetamata muud tulud konto 388800 kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi saabumisel kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 8.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 9.  Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks

  Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kinnitanud tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist kuni üks kaheteistkümnendik eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud personali- ja majandamiskulude summast.

§ 10.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastava põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, rahvusvahelisele organisatsioonile ja erakonnale määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.

  (2) Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, mille sõlmimise korda või tingimusi seadus ei reguleeri, sõlmimise korra ja tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (3) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud lepingu sõlmimise korda ja tingimusi ning eraldise saajaga ei ole lepingut sõlmitud, on lubatud kuni nimetatud korra ja tingimuste kehtestamiseni ning lepingu sõlmimiseni eraldise saajale teha eraldisi iga kuu ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelarves määratud summast.

§ 11.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus TFx arvutatakse järgmiselt:

 

Tx

tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses (kui AT > AK, siis Tx = 0);

Sx

kaugkütte soojuse hinna tõusu kompensatsioon.
Kui H2006 H2005 * 1,2, siis Sx = 0;

AK

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;

AT

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;

k

toetustaseme koefitsient;

Cn

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruande järgi;

Pn

kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat), hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku ning kohaliku maantee ja linnatänava arvestusliku pikkuse (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) ühe kilomeetri kohta kroonides;

ΣCn*Pn

konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arv, kooliealiste arv, tööealiste arv, vanurite arv, hooldatavate ja hooldajateenust saavate isikute arv ning kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik koefitsientidega korrigeeritud pikkus kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskuluga kroonides korrutiste kogusumma;

TM

üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2003., 2004. ning 2005. aastal viiduna võrreldavaks 2006. aastal kehtima hakkavate maksumuudatustega;

  MM
ARVEST

arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2005. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

 RESM
ARVEST

arvestuslik maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu planeeritav suurus 2006. aastal konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

MWh

2005. aasta jaanuar – mai (k.a) tarbitud soojusenergia kogus nendes kohaliku omavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutustes, kus soojusenergia MWh hinna tõus ületab 20 protsenti;

H

soojusenergia MWh hind kroonides, mis on kehtestatud kaugkütteseaduse § 9 lõigete 1 ja 3 alusel, vastaval aastal.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse ja hinnatõusu kompensatsiooni, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamise, koolilõuna kulude, saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate vahendite ning kuni 20-aastaste noorendike maamaksu vabastusest tingitud laekumiste vähenemise kompenseerimise vahendite jaotamise tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest .

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse tingimusi ja korda ning vahendite jaotust kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse tingimuste ja korra ning jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni üks kaheteistkümnendik eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest tehtavaid kulusid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite ja kulude artikli 4500.01 alt eraldatavate vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõikega 2 ja § 19 lõikega 2, kui eraldise andja pole ette näinud kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse.

  (7) 2005. aasta riigi lisaeelarves kasutamata jäänud ning 2006. eelarveaastasse ülekantud finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 8–10.

  (8) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks toetuse eraldamise aluseks on asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu poolt Rahandusministeeriumile esitatud taotlus ning volikogu poolt kinnitatud saneerimiskava, mis on kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (9) Saneerimiskava eesmärk on tulude, kulude ja finantseerimistehingute saneerimise kaudu tagada omavalitsusüksuse võetud kohustuste täitmine. Saneerimiskavaga määratakse kuni nelja eelseisva aasta kohta omavalitsusüksuse eelarve kõik tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Saneerimiskavas tuleb esitada finantsraskuste tekkimise põhjendused.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel jaotatavate vahendite eraldamise otsustab Vabariigi Valitsus ning toetuse ülekandmiseks sõlmitakse rahandusministri ja eraldise saaja vahel riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 2.

§ 12.  Sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2006. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas .

§ 13.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Euroopa Liit arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 14.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine

  Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi.

§ 15.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuurifondide projektide rahastamisel

  Struktuuritoetuse seadusest tulenevate meetmete rahastamiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest, sealhulgas Euroopa Ühenduse algatuste Interreg ja Equal raames, ja Ühtekuuluvusfondist on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse struktuuritoetuse seaduse § 20 lõiget 5.

§ 16.  Riigivara üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile

  Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste valitsemisel või valduses oleva riigivara üleandmisel mitterahalise sissemaksena Riigi Kinnisvara AS aktsiakapitali vähendada nendele riigiasutustele materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks kulude artiklis 15 ning § 1 6. osa 9. jao Rahandusministeeriumi valitsemisala Rahandusministeeriumi eelarves maamaksukuludeks artiklis 601 ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi, ning finantseerida reservist nende riigiasutuste poolt renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid, mis on ette nähtud artiklis 5511.

§ 17.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 18.  Kassareservi suuruse määramine

  Kassareservi suurus on 1 500 000 000 krooni, millest riikliku pensionikindlustuse vahendid moodustavad 250 000 000 krooni.

§ 19.  Piirmäärad riigi rahavoogude juhtimiseks

  (1) Riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni.

  (2) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 3 000 000 000 krooni.

  (3) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni ja kassalaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni.

  (4) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 1 000 000 000 krooni.

§ 20.  Kütuseaktsiisi kompenseerimine põllumajandustootjatele

  2005. aasta riigieelarves kasutamata jäänud ning 2006. eelarveaastasse ülekantud kütuseaktsiisi kompenseerimiseks määratud vahendite piires võib põllumajandustootjatele rakendada maksusoodustust alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 66 lõike 6 alusel makstud aktsiisi osalise hüvitamise teel. Hüvitamise nõuded ja korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 21.    Euroopa Komisjoni poolt eraldatud 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks toetuse eraldamine ja vahendite jaotus

  Käesoleva seaduse § 1 6. osas Vabariigi Valitsuskavandatud Euroopa Komisjoni poolt eraldatud 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks toetuse eraldamise korra ja tingimused ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 22.  Energiakandjate hinnatõusu kompenseerimine kodutarbijatele

  Käesoleva seaduse § 1 6. osas Vabariigi Valitsuskohaliku omavalitsuse üksuste eraldiste hulgas kodutarbijatele energiakandjate hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise korra ning tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus . Vahendid jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 23.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium riigiasutuste põhjendatud taotluste ning taotlusi toetavate dokumentide alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav riigiasutus või muu isik, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava riigiasutuse eelarvelistest vahenditest.

§ 24.  Vahendite suunamine riiklikuks pensionikindlustuseks

  Moodustada 2005. aasta riigieelarve tulude ja kulude vahe arvel, millest on maha arvatud seadusekohased mahaarvamised, pensionikindlustuse reserv mahus 1 813 025 045 krooni, mis võetakse kasutusele riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 61 sätestatud väärtustest tulenevate pensionikulude finantseerimiseks, kui pensionide väljamaksed ületavad seadusega sätestatud riikliku pensionikindlustuse jooksvaid laekumisi ja riikliku pensionikindlustuse jääk on ammendunud.
[RT I 2006, 54, 402 - jõust. 08.12.2006]

/otsingu_soovitused.json