Teksti suurus:

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2006, 56, 425

Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele

Vastu võetud 07.12.2006 nr 251

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad, millest riigiasutused peavad lähtuma välisriigi riigipea, ministri ja kõrgema riigiametniku või rahvusvahelise organisatsiooni juhi ja kõrgema ametniku vastuvõtmisel.

  (2) Määrust ei kohaldata Eestis toimuvate konverentside ega teadus- või koolitusürituste korraldamisele.

§ 2.  Majutuskulud

  (1) Väliskülaliste vastuvõtmisel kannab Eesti pool külaliste majutuskulud järgmiselt:
  1) riigivisiidi puhul kuni 15 inimese majutuskulud;
  2) ametliku visiidi puhul kuni 10 inimese majutuskulud;
  3) töövisiidi puhul kuni 5 inimese majutuskulud.

  (2) Majutuskulude piirmäär ühe inimese kohta päevas on:
  1) riigipea või valitsusjuhi tasemel delegatsiooni puhul 10 000 krooni;
  2) ministri või aseministri tasemel delegatsiooni puhul 4000 krooni;
  3) muu delegatsiooni juhi, delegatsiooni liikme ja üksikkülalise puhul 2500 krooni.

§ 3.  Toitlustuskulud

  Toitlustuskulude piirmäär ühe inimese kohta päevas on:
  1) ministri tasemel delegatsiooni puhul 1500 krooni;
  2) muu, madalamal tasemel delegatsiooni või üksikkülalise puhul 1000 krooni.

§ 4.  Sõidukulud

  Sõiduki rentimise kulude piirmäär ühe sõiduki kohta on:
  1) ministri või muu samal tasemel visiidi puhul 6000 krooni päevas;
  2) muude, madalamal tasemel visiitide puhul 3000 krooni päevas.

§ 5.  Tõlkekulud

  Tõlgi tasu määratakse tõlgi või muu tõlketeenuse osutaja ning visiidi korraldaja vahelise kokkuleppega.

§ 6.  Muud kulud

  Lennujaama VIPi-toa kasutamise kulu piirmäär on 9300 krooni visiidi kohta või selle ühekordse kasutamise korral 4700 krooni.

§ 7.  Erandid

  Paragrahvides 2 ja 4 sätestatud piirmäärasid võib ületada erivajadustega külalise puhul või külaliste turvalisuse huvides.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Välisminister Urmas PAET


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json