Teksti suurus:

“Töötuskindlustuse seaduse” alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord

“Töötuskindlustuse seaduse” alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2006, 57, 428

“Töötuskindlustuse seaduse” alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord

Vastu võetud 14.12.2006 nr 253

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 9 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Töötuskindlustuse seaduse» alusel Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamist töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamiseks.

§ 2.  Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamine

  (1) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamisel on aluseks järgmised andmed:
  1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma;
  2) eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määr;
  3) kindlustatute koguarv eelmisel kalendriaastal.

  (2) Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu arvutatakse järgmiselt:
  1) eelmisel kalendriaastal laekunud kindlustatute töötuskindlustusmaksete kogusumma jagatakse eelmisel kalendriaastal kehtinud kindlustatu töötuskindlustusmakse määraga;
  2) punkti 1 kohaselt saadud tulemus jagatakse kindlustatute koguarvuga eelmisel kalendriaastal;
  3) punkti 2 kohaselt saadud tulemus jagatakse eelmise kalendriaasta kalendripäevade arvuga.

  (3) Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal arvutab Eesti Töötukassa Maksu- ja Tolliameti andmete alusel hiljemalt jooksva kalendriaasta kolmandal tööpäeval.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER


Sotsiaalminister Jaak AAB


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json