Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruse nr 124 “Arengu- ja humanitaarabi andmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 57, 429

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruse nr 124 “Arengu- ja humanitaarabi andmise kord” muutmine

Vastu võetud 14.12.2006 nr 254

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruses nr 124 «Arengu- ja humanitaarabi andmise kord» (RT I 2003, 37, 248) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 8 lõike 1 punkti 11 alusel.»;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Välisministeerium teavitab Vabariigi Valitsust antud arengu- ja humanitaarabist üks kord aastas.»;

4) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse, lisades selle lõppu sõnad «(edaspidi leping)»;

5) paragrahvi 6 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad «tema poolt» sõnaga «lepingus».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Rein RANDVER

Välisminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json