Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 91, 1685

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Vastu võetud 14.12.2006 nr 78

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 «Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded» (RTL 2004, 56, 938; 108, 1720) § 33 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Väiksema kui 1,5 ha suuruse prügila sulgemisel võib keskkonnateenistus vabastada käitaja keskkonnamõju hindamise kohustusest.».

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json