Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 91, 1691

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

(õ) 23.02.2007 11:25

Sotsiaalministri 15. detsembri 2006. a määrus nr 70 (õ) 23.02.2007 11:25

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2006, 71, 1303) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

ÕIEND avaldatud RTL 2007, 18


Lugeda RTL 2006, 91, 1690 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 69, RTL 2006, 91, 1691 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 70 ja RTL 2006, 91, 1692 avaldatud sotsiaalministri määruse numbriks 71.
Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lg 3 ja 31, Sotsiaalministeeriumi 15.02.2007 kiri nr 3.2-3/776 ja riigisekretäri 16.02.2007 resolutsioon nr 17-1/07-01190.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json