Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1720

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 18.12.2006 nr 383

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1, 3 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada arheoloogiamälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht Jõelähtme vald Haljava küla
2 Kivikalme Kose vald Nõrava küla
3 Kivikalme Kuusalu vald Sõitme küla
4 Alansi II asulakoht Kõue vald Kirivalla ja Alansi küla

Kehtestada alapunktides 1–3 nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Kehtestada alapunktis 4 nimetatud mälestisele ühine kaitsevöönd kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud asulakohaga (reg nr 18537, Kõue vald, Alansi küla). Kaitsevööndi kaardiga saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

2. Tunnistada arheoloogiamälestiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuv kalmistu. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Tunnistada arheoloogiamälestiseks Rapla maakonnas Juuru vallas Atla külas asuv Lohukivi (kultusekivi). Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Tunnistada arheoloogiamälestiseks Tartu maakonnas Tartu linnas Vana-Ihastes Hipodroomi tänaval asuv Ihaste II asulakoht. Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tondi raudteejaama peahoone Tallinna linn Tondi 17A
2 Puitelamu Tallinna linn Tondi 3

Kehtestada mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

6. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Pärnu maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Laose talu Kihnu vald Lemsi küla
2 Elamu Pärnus Pärnu linn A. H. Tammsaare pst 19
3 Elamu Pärnus Pärnu linn A. H. Tammsaare pst 15
4 Elamu Pärnus Pärnu linn A. H. Tammsaare pst 13
5 Pansionaadihoone Pärnus Pärnu linn A. H. Tammsaare pst 11
6 Elamu Pärnus Pärnu linn Supeluse 17
7 Elamu Pärnus Pärnu linn Aia 11
8 Linnaaedniku elamu Pärnus Pärnu linn Riia mnt 129a
9 Koolihoone Pärnus Pärnu linn Raba 3
10 Elamu Pärnus Pärnu linn Nikolai 28
11 Elamu Pärnus Pärnu linn Kuuse 2
12 Elamu Pärnus Pärnu linn Karusselli 13
13 Elamu Pärnus Pärnu linn Aia 17

Kehtestada alapunktides 1–4 ja 8–13 nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis. Alapunkides 5–7 nimetatud mälestistele kaitsevööndit ei kehtestata.

7. Lõpetada kunstimälestise «Välisuks, 18 saj (puit)» (reg nr 3252, Hiiu maakond, Käina vald, Kassari kabel), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27), mälestiseks olemine, sest asi on hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine pole võimalik.

8. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

9. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json