Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1707

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel" muutmine

Vastu võetud 19.12.2006 nr 35

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2006, 73, 1334) paragrahvi 1 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:
1) punktis 2 asendatakse arv 5 arvuga 4;
2) punktis 3 asendatakse arv 10 arvuga 11.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json