Teksti suurus:

Maakohtute rahvakohtunike arvu määramine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2015
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1708

Maakohtute rahvakohtunike arvu määramine

Vastu võetud 19.12.2006 nr 36

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 14 alusel.

§ 1.  Määrata maakohtute rahvakohtunike arv alates ametisolevate rahvakohtunike volituste lõppemisest alljärgnevalt:

1) Harju Maakohus – 230;2) Pärnu Maakohus – 162;3) Tartu Maakohus – 275;4) Viru Maakohus – 135.

§ 2.    Lugeda alates ametisolevate rahvakohtunike volituste lõppemisest kehtetuks justiitsministri 13. jaanuari 2003. a määrus nr 1 «Maa- ja linnakohtute rahvakohtunike arvu määramine» (RTL 2003, 11, 118).

Minister Rein LANG


Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json