Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2007. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1710

Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2007. aastal

Vastu võetud 20.12.2006 nr 79

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

§ 1. Läänemeres on 2007. aastal keelatud kalapüük traalide, põhjanootade ja muude samalaadsete püügivahenditega, seisevvõrkudega, nakkevõrkudega ja abaratega, kui eelnimetatud püügivahendite silmasuurus on 90 mm või suurem, või õngejadadega:
1) alarajoonides 22–24 – 15. oktoobrist 30. detsembrini;
2) alarajoonides 25–27 – 8. jaanuarist 12. jaanuarini, 25. märtsist 4. aprillini, 15. juunist 30. juunini, 1. septembrist 12. septembrini, 20. oktoobrist 31. oktoobrini ja 20. detsembrist 30. detsembrini.

§ 2. Kalapüük pelaagilise traalnoodaga on keelatud 1. aprillist 20. maini 2007. a Läänemere avaosa ja Soome lahe lääneosa järgmistes piirkondades:
1) merealal, mille nurgapunktide koordinaadid on 58° 00' N 21° 40' E, 58° 00' N 22° 00' E, 57° 50' N 21° 40' E ja 57° 50' N 22° 00' E;
2) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 57° 50' N 21° 50' E ja 57° 50' N 22° 00' E ning lõunast Eesti Vabariigi territoriaalmere välispiiriga;
3) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 59° 10' N 22° 50' E ja 59° 10' N 23° 10' E ning lõunast paralleeliga 59° 00' N;
4) merealal, mille läänepoolsete nurgapunktide koordinaadid on 58° 50' N 22° 10' E, 58° 40' N 22° 10' E, 58° 40' N 21° 50' E ja 58° 30' N 21° 50' E ning mis idas ulatub meridiaanini 22° 30' E.

§ 3. Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud keeld kehtib kalapüügil Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva laevaga.

§ 4. Kaluri kalapüügiloa alusel on Läänemerel aastaringselt keelatud kalapüük nakkevõrkudega, mille silmasuurus on väiksem kui 70 mm, välja arvatud räime- ja meritindipüük 28–40 mm silmasuurusega nakkevõrkudega järgmistes piirkondades ja ajavahemikel:
1) Pärnu lahes püügiruutudes1 178, 179 ja 180 – 1. jaanuarist jääkatte lagunemiseni, jääkatte puudumisel 15. märtsini;
2) Narva lahes püügiruudus 36 5-meetri samasügavusjoonest sügavamal – 1. jaanuarist 31. maini;
3) punktides 1 ja 2 nimetamata piirkondades 5-meetri samasügavusjoonest sügavamal 1. jaanuarist 30. aprillini;
4) Läänemeres 5-meetri samasügavusjoonest sügavamal 1. septembrist 31. oktoobrini.

1 Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud väike püügiruut.

Minister Rein RANDVER

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json