Teksti suurus:

Linnade koefitsiendid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 92, 1717

Linnade koefitsiendid

Vastu võetud 20.12.2006 nr 11

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määruse lisaga kehtestatakse linnade koefitsiendid (edaspidi koefitsiendid), mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal makstava välislähetustasu arvutamisel.

§ 2. Koefitsientide määramine ja korrigeerimine

(1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse Eesti krooni või euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Eesti Panga noteeringutele või Eesti Panga ja asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro ja Eesti krooni ristkursile.

(2) Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Urmas PAET

Kantsler Matti MAASIKAS

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid»
lisa

Linnade koefitsientide määr

Koefitsiendid on järgmised:

1) Ankara 3,50
2) Ateena 3,25
3) Berliin 3,50
4) Brüssel 3,45
5) Budapest 3,20
6) Dublin 3,40
7) Genf 3,90
8) Haag 3,30
9) Helsingi 3,50
10) Kiiev 3,40
11) Kopenhagen 3,75
12) Laskargãh 4,80
13) Lissabon 3,20
14) London 3,80
15) Madrid 3,25
16) Minsk 3,35
17) Moskva 3,90
18) New Delhi 3,10
19) New York 3,40
20) Oslo 4,25
21) Ottawa 3,30
22) Pariis 3,50
23) Peking 3,45
24) Peterburg 3,55
25) Pihkva 3,40
26) Praha 3,10
27) Riia 3,05
28) Rooma 3,50
29) Sofia 3,00
30) Stockholm 3,60
31) Strasbourg 3,35
32) Thbilisi 3,40
33) Tokio 4,50
34) Varssavi 3,05
35) Washington 3,30
36) Viin 3,50
37) Vilnius 3,00

/otsingu_soovitused.json