Teksti suurus:

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2007, 1, 13

Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine

Vastu võetud 19.12.2006 nr 388

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 4 ning § 25 lõike 1 alusel käsin:

1. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevate arhitektuuri-, arheoloogia- ja ajaloomälestistele vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Harju maakonnas:
1) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks tunnistatud Harju-Risti külakooli hoonele (reg nr 14418, Padise vald, Harju-Risti küla).
2) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 25. märtsi 2003. a käskkirjaga nr 64 (RTL 2003, 43, 641) ja 27. juuli 1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059) arheoloogiamälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Muistsed põllud 27035 Harku vald Muraste küla
2 Kultusekivi 18920 Saku vald Lokuti küla

3) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 55 (RTL 1997, 165/166, 935) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Kose tee 27, 20. saj algus 8761 Tallinna linn Kose tee 27
2 Elamu Kose tee 57, 1939. a 8762 Tallinna linn Kose tee 57

4) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. augusti 1996. a määrusega nr 10 (RTL 1997, 5, 27) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keila kirikule, kirikuaiale ja kabelitele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Keila kirik, 14.–19. saj 2749 Keila linn Keskväljak 1
2 Keila kirikuaed, 14.–19. saj 2750 Keila linn Keskväljak 1
3 Keila kirikuaia piirdemüür väravatega, 14.–19. saj 2751 Keila linn Keskväljak 1
4 Keila kirikuaia Vääna mõisa kabel, 19. saj 2752 Keila linn Keskväljak 1
5 Keila kirikuaia Ohtu mõisa kabel, 19. saj 2753 Keila linn Keskväljak 1
6 Keila kirikuaia kabel 3, 19. saj 2754 Keila linn Keskväljak 1
7 Keila kirikuaia kabel 4, 19. saj 2755 Keila linn Keskväljak 1
8 Keila kirikuaia kabel 5, 19. saj 2756 Keila linn Keskväljak 1
9 Keila kirikuaia kabel 6, 19. saj 2757 Keila linn Keskväljak 1

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 18. augusti 1997. a määrusega nr 55 (RTL 1997, 165/166, 935) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ehitistele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kose-Lükati vabaõhukool 8830 Tallinna linn Vabaõhukooli tee 7
2 Peeter Suure Merekindluse Iru kaitsepositsiooni haubitsapatarei 8831 Tallinna linn Vabaõhukooli tee 7

Hiiu maakonnas:
6) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ja kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Emmaste kalmistu 22269 Emmaste vald Emmaste küla
2 Sõru kabeliaed 22272 Emmaste vald Sõru küla
3 Aino Kallase suvemaja 22284 Käina vald Taguküla küla
4 Käina kalmistu 22286 Käina vald Selja küla
5 Palade kalmistu 22292 Pühalepa vald Palade küla
6 Pühalepa kalmistu 22294 Pühalepa vald Pühalepa küla
7 Kummistu kalmistu 22295 Pühalepa vald Kerema küla
8 Kuri kalmistu 22296 Pühalepa vald Kuri küla
9 II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud 24 Emmaste vald Emmaste küla
10 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 30 Pühalepa vald Heltermaa küla
11 Kahe I maailmasõjas hukkunud tundmatu sõduri haud hauakiviga 31 Pühalepa vald Partsi küla

7) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ehitistele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kõrgessaare mõisa viinavabrik 23417 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
2 Esimese ja Teise Maailmasõja Lehtma–Tahkuna raudteetamm kõrvalharudega 23435 Kõrgessaare vald Lehtma ja Tahkuna küla
3 Palvemaja Kärdlas Kabeli 3 23568 Kärdla linn Kabeli 3
4 Elamu Kärdlas Kalda 3 23569 Kärdla linn Kalda 3
5 Kärdla vana koolimaja 23572 Kärdla linn Rookopli 4
6 Kärdla kordonihoone 23573 Kärdla linn Ranna tee 1
7 Kärdla karjamõisa moonakatemaja 23575 Kärdla linn Linnumäe 4
8 Elamu Kärdlas Vabaduse 3 23578 Kärdla linn Vabaduse 3

8) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks tunnistatud kaevudele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Rannakaev 22273 Emmaste vald Sõru küla
2 Rannakaev 22274 Emmaste vald Sõru küla
3 Rannalauter 22275 Emmaste vald Sõru küla

9) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Mänspäe kabeliaed 22270 Emmaste vald Mänspe küla
2 Terroriohvrite matmispaik 22271 Emmaste vald Mänspe küla
3 Mänspe kirik 23353 Emmaste vald Mänspe küla
4 Mänspe kiriku kirikuaed 23354 Emmaste vald Mänspe küla
5 Mänspe kiriku kirikuaia piirdemüür 23355 Emmaste vald Mänspe küla

10) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kõpu (EAÕ) kalmistu 22278 Kõrgessaare vald Kõpu küla
2 Kõpu õigeusu kirik-koolimaja 23452 Kõrgessaare vald Mägipe küla

11) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627), kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kahe II maailmasõjas hukkunud tundmatu sõduri haud 29 Kõrgessaare vald Puski küla, Puski kalmistu
2 Puski kalmistu 22279 Kõrgessaare vald Puski küla
3 Puski õigeusu kiriku varemed 23474 Kõrgessaare vald Puski küla
4 Puski õigeusu kiriku kirikuaed 23475 Kõrgessaare vald Puski küla
5 Puski õigeusu kirikuaia piirdemüür 23476 Kõrgessaare vald Puski küla
6 Puski õigeusu kooli varemed 23477 Kõrgessaare vald Puski küla

12) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Malvaste kabeliaiale ja kabelile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Malvaste kabeliaed 22281 Kõrgessaare vald Malvaste küla
2 Malvaste õigeusu kabel 23451 Kõrgessaare vald Malvaste küla

13) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kõrgessaare mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kõrgessaare mõisa valitsejamaja 23411 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
2 Kõrgessaare mõisa pargi piirdemüür 23412 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
3 Kõrgessaare mõisa ait 23413 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
4 Kõrgessaare mõisa park 23414 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
5 Kõrgessaare mõisa tall 23415 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik
6 Kõrgessaare mõisa teenijatemaja 23416 Kõrgessaare vald Kõrgessaare alevik

14) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Esimese ja Teise Maailmasõja militaarse iseloomuga objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Teise Maailmasõja kindlustuse komandokeskus vaatlustorniga 23422 Kõrgessaare vald Lehtma küla
2 Teise Maailmasõja kindlustuse kaugusmõõdukitorni alus 23423 Kõrgessaare vald Lehtma küla
3 Teise Maailmasõja kindlustuse komandokeskus-elektrijaam 23424 Kõrgessaare vald Lehtma küla
4 Teise Maailmasõja kindlustuse kaugusmõõdiku soomustorn 23425 Kõrgessaare vald Lehtma küla
5 Nõukogude sõjaväe radarimägi 23426 Kõrgessaare vald Lehtma küla
6 Nõukogude sõjaväe rivistusplats müüriga 23427 Kõrgessaare vald Lehtma küla
7 Teise Maailmasõja kindlustuse kahuritorn varjendiga 1 23428 Kõrgessaare vald Lehtma küla
8 Teise Maailmasõja kindlustuse kahuritorn varjendiga 2 23429 Kõrgessaare vald Lehtma küla
9 Teise Maailmasõja kindlustuse kuulipilduja dzott 1 23430 Kõrgessaare vald Lehtma küla
10 Teise Maailmasõja kindlustuse kuulipilduja dzott 2 23431 Kõrgessaare vald Lehtma küla
11 Teise Maailmasõja kindlustuse kuulipilduja dzott 3 23432 Kõrgessaare vald Lehtma küla
12 Teise Maailmasõja kindlustuse elektrijaama alus 23433 Kõrgessaare vald Lehtma küla
13 Teise Maailmasõja kindlustuse elektrijaam 23434 Kõrgessaare vald Lehtma küla
14 Esimese ja Teise Maailmasõja Lehtma–Tahkuna militaartee 23436 Kõrgessaare vald Lehtma ja Tahkuna küla

15) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Reigi kirikule, kirikuaiale ja pastoraadikompleksile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Reigi kirikuaed 22280 Kõrgessaare vald Pihla küla
2 Reigi kirik 23468 Kõrgessaare vald Pihla küla
3 Reigi kirikuaia piirdemüür 23469 Kõrgessaare vald Pihla küla
4 Reigi pastoraadi peahoone 23470 Kõrgessaare vald Pihla küla
5 Reigi pastoraadi park 23471 Kõrgessaare vald Pihla küla
6 Reigi pastoraadi magasiait 23472 Kõrgessaare vald Pihla küla
7 Reigi pastoraadi kelder 23473 Kõrgessaare vald Pihla küla

16) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks ja kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks tunnistatud militaarse iseloomuga objektidele ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Esimese Maailmasõja patarei nr 39 kahurialus 1 23487 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
2 Esimese Maailmasõja patarei nr 39 kahurialus 2 23488 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
3 Esimese Maailmasõja patarei nr 39 kahurialus 3 23489 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
4 Esimese Maailmasõja patarei nr 39 kahurialus 4 23490 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
5 Esimese Maailmasõja patarei juhtimiskeskus 23491 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
6 Esimese Maailmasõja patarei vaatlustorni alus 23492 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
7 Esimese Maailmasõja patarei elektrijaama alus 1 23493 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
8 Esimese Maailmasõja patarei elektrijaama alus 2 23494 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
9 Esimese Maailmasõja patarei drenaaži peakraav 23495 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
10 Esimese Maailmasõja patarei varjendi varemed 1 23496 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
11 Esimese Maailmasõja patarei varjendi varemed 2 23497 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
12 Esimese Maailmasõja patarei kivipurustaja alus 23498 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
13 Esimese Maailmasõja patarei kaevikuliinid 23499 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
14 Esimese Maailmasõja patarei õhitud varjendid 23500 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
15 Esimese Maailmasõja patarei ühenduskõigud 23501 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
16 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 1 23502 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
17 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 2 23503 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
18 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 3 23504 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
19 Teise Maailmasõja patarei kahuriõu varjendiga 4 23505 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
20 Teise Maailmasõja patarei tulejuhtimistorn 1 23506 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
21 Teise Maailmasõja patarei komandokeskus 23507 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
22 Teise Maailmasõja patarei laskemoonavarjend 23508 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
23 Teise Maailmasõja patarei majutusvarjend 23509 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
24 Teise Maailmasõja patarei pumbajaam 23510 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
25 Teise Maailmasõja patarei veereservuaar 1 23511 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
26 Teise Maailmasõja patarei veetunnel 23512 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
27 Teise Maailmasõja patarei tulejuhtimistorn 2 23513 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
28 Teise Maailmasõja patarei elektrijaam 23514 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
29 Teise Maailmasõja patarei tehniline hoone 23515 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
30 Teise Maailmasõja patarei pumbajaam 23516 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
31 Teise Maailmasõja patarei veereservuaar 2 23517 Kõrgessaare vald Tahkuna küla
32 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 28 Kõrgessaare vald Tahkuna küla

17) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kassari mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kassari mõisa peahoone varemed 23526 Käina vald Kassari küla
2 Kassari mõisa park 23527 Käina vald Kassari küla
3 Kassari mõisa piirdemüürid ja kiviaiad 23528 Käina vald Kassari küla
4 Kassari mõisa valitsejamaja 23529 Käina vald Kassari küla
5 Kassari mõisa aednikumaja 23530 Käina vald Kassari küla
6 Kassari mõisa tuuleveski varemed 23531 Käina vald Kassari küla
7 Kassari mõisa ait 23532 Käina vald Kassari küla
8 Kassari mõisa kuivati 23533 Käina vald Kassari küla
9 Kassari mõisa magasiait 23534 Käina vald Kassari küla

18) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ning kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Käina kirikuaiale, varemetele ja ühishauale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 25 Käina vald Käina alevik
2 Käina kirikuaed 22287 Käina vald Käina alevik
3 Käina kiriku varemed 23540 Käina vald Käina alevik

19) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Putkaste mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Putkaste mõisa peahoone 23552 Käina vald Putkaste küla
2 Putkaste mõisa park 23553 Käina vald Putkaste küla
3 Putkaste mõisa ait 23554 Käina vald Putkaste küla
4 Putkaste mõisa jääkelder 23555 Käina vald Putkaste küla
5 Putkaste mõisa tall-tõllakuur 23556 Käina vald Putkaste küla
6 Putkaste mõisa teenijatemaja 23557 Käina vald Putkaste küla

20) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vaemla mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vaemla mõisa peahoone varemed 23560 Käina vald Vaemla küla
2 Vaemla mõisa park 23561 Käina vald Vaemla küla
3 Vaemla mõisa aida varemed 23562 Käina vald Vaemla küla
4 Vaemla mõisa tall-tõllakuuri varemed 23563 Käina vald Vaemla küla
5 Vaemla mõisa villaveski 23564 Käina vald Vaemla küla
6 Vaemla mõisa kaev 23566 Käina vald Vaemla küla

21) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kassari kabelile ja kabeliaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kassari kabeliaed 22283 Käina vald Esiküla küla
2 Kassari kabel 23519 Käina vald Esiküla küla
3 Kassari kabeliaia piirdemüür 23520 Käina vald Esiküla küla

22) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kuriste õigeusu kirikule, koolimajale ja kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kuriste kalmistu 22285 Käina vald Kuriste küla
2 Kuriste õigeusu kirik 23536 Käina vald Kuriste küla
3 Kuriste õigeusu kirikuaia piirdemüür 23537 Käina vald Kuriste küla
4 Kuriste õigeusu kiriku koolimaja 23538 Käina vald Kuriste küla

23) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärdla linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kärdla tuletõrjemaja 23565 Kärdla linn Hiiu 1
2 Kärdla tuletõrjemaja abihoone 23567 Kärdla linn Hiiu 1
3 Ärihoone Kärdlas, Keskväljak 5 23882 Kärdla linn Keskväljak 5

24) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärdla sadama laohoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sadama laohoone 1 23571 Kärdla linn Sadama 28
2 Sadama laohoone 2 23570 Kärdla linn Sadama 33

25) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuri- ja haridusministri 1. juuni 1995. a määrusega nr 19/1 (RTL 1996, 119/120, 627) ajaloomälestiseks ja 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärdla kirikule ja ühishauale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud 26 Kärdla linn Kultuuripark
2 Kärdla kirik 23574 Kärdla linn Posti 2

26) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kärdla linna hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kärdla apteegihoone 23576 Kärdla linn Uus 3
2 Kärdla koolimaja 23577 Kärdla linn Uus 4

27) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 10. septembri 1999. a määrusega nr 20 (RTL 1999, 129, 1797) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Soonlepa mõisa hoonetele ja alleele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Soonlepa mõisa valitsejamaja varemed 23608 Pühalepa vald Soonlepa küla
2 Soonlepa mõisa rehi 23609 Pühalepa vald Soonlepa küla
3 Soonlepa mõisa laut 23610 Pühalepa vald Soonlepa küla
4 Soonlepa mõisa tööhobuste tall 23611 Pühalepa vald Soonlepa küla
5 Soonlepa mõisa viinaköögi varemed 23612 Pühalepa vald Soonlepa küla
6 Soonlepa mõisa viinakeldri varemed 23613 Pühalepa vald Soonlepa küla
7 Soonlepa mõisa sõiduhobuste talli varemed 23614 Pühalepa vald Soonlepa küla
8 Soonlepa mõisa ait-laut 23615 Pühalepa vald Soonlepa küla
9 Soonlepa mõisa magasiait 23616 Pühalepa vald Soonlepa küla
10 Soonlepa mõisa moonakatemaja 23617 Pühalepa vald Soonlepa küla
11 Soonlepa mõisa allee 23618 Pühalepa vald Soonlepa küla

Ida-Viru maakonnas:
28) Kehtestada kaitsevööndid kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Järve mõisa tuuleveski, 19. saj 13873 Kohtla-Järve linn Järveküla tee 125a
2 Väike-Pungerja postijaam, 1830–1831 13959 Mäetaguse vald Väike-Pungerja küla

29) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Illuka mõisa peahoonele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Illuka mõisa peahoone, 1888 13853 Illuka vald Illuka küla
2 Illuka mõisa park, 19. saj 13854 Illuka vald Illuka küla

30) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ontika mõisa hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ontika mõisa peahoone, 19. saj 13898 Kohtla vald Ontika küla
2 Ontika mõisa kelder, 19. saj 13899 Kohtla vald Ontika küla
3 Ontika mõisa teenijatemaja, 19. saj 13900 Kohtla vald Ontika küla
4 Ontika mõisa ait, 19. saj 13901 Kohtla vald Ontika küla
5 Ontika mõisa karjakastell, 19. saj 13902 Kohtla vald Ontika küla

31) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) ajaloomälestiseks ja 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Mäetaguse kalmistule ja kabelile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kalmistu 9130 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
2 Mäetaguse kabel, 19. saj 13967 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik

32) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. novembri 1997. a määrusega nr 73 (RTL 1997, 214, 1130) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Mäetaguse mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Mäetaguse mõisa peahoone, 18.–19. saj 13960 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
2 Mäetaguse mõisa park, 19. saj 13961 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
3 Mäetaguse mõisa ait 1, 19. saj 13962 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
4 Mäetaguse mõisa tall-tõllakuur, 19. saj 13963 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
5 Mäetaguse mõisa kasvuhoone, 19. saj 13964 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
6 Mäetaguse mõisa ait 2, 19. saj 13965 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik
7 Mäetaguse mõisa aednikumaja, 19. saj 13966 Mäetaguse vald Mäetaguse alevik

Jõgeva maakonnas:
33) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Elistvere mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elistvere mõisa ait 24060 Tabivere vald Elistvere küla
2 Elistvere mõisa park 24061 Tabivere vald Elistvere küla
3 Elistvere mõisa valitsejamaja 24062 Tabivere vald Elistvere küla

34) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks tunnistatud ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 122, 1667) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Torma asulakohale, mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Asulakoht 9449 Torma vald Torma alevik
2 Torma mõisa peahoone 24074 Torma vald Torma alevik
3 Torma mõisa park 24075 Torma vald Torma alevik
4 Torma mõisa valitsejamaja 24076 Torma vald Torma alevik
5 Torma mõisa kupjamaja 24077 Torma vald Torma alevik
6 Torma mõisa teenijatemaja 24078 Torma vald Torma alevik
7 Torma mõisa ait-kuivati 24079 Torma vald Torma alevik
8 Torma mõisa sõiduhobuste tall 24080 Torma vald Torma alevik
9 Torma mõisa tõllakuur 24081 Torma vald Torma alevik
10 Torma mõisa ringtall 24082 Torma vald Torma alevik
11 Torma mõisa saeveski 24083 Torma vald Torma alevik
12 Torma mõisa küün 24084 Torma vald Torma alevik
13 Torma mõisa moonakatemaja 24085 Torma vald Torma alevik
14 Torma mõisa õllevabrik 24086 Torma vald Torma alevik
15 Torma mõisa härjatall 24087 Torma vald Torma alevik
16 Torma mõisa juustuvabrik 24088 Torma vald Torma alevik
17 Torma mõisa viinavabrik 24089 Torma vald Torma alevik
18 Torma mõisa masinarehi 24090 Torma vald Torma alevik

Järva maakonnas:
35) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ambla vallamajale (reg nr 14956, Ambla vald, Ambla alevik).
36) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Albu mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Albu mõisa peahoone 14948 Albu vald Albu küla
2 Albu mõisa park 14949 Albu vald Albu küla
3 Albu mõisa sild 14950 Albu vald Albu küla
4 Albu mõisa ait 14951 Albu vald Albu küla

37) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355), 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ambla kirikule, pastoraadile, kirikuaiale ja kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ambla kirikuaed ja kalmistu 3991 Ambla vald Ambla alevik
2 Ambla kirik 14952 Ambla vald Ambla alevik
3 Ambla kirikuaia kabel 14953 Ambla vald Ambla alevik
4 Ambla kirikuaia piirdemüür 14954 Ambla vald Ambla alevik
5 Ambla pastoraadi peahoone 14955 Ambla vald Ambla alevik
6 Vabadussõja mälestussammas 27118 Ambla vald Ambla alevik, Ambla kalmistu

38) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Järva-Jaani kirikule ja kirikuaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Järva-Jaani kirikuaed 3997 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 3998 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik
3 Vabadussõjas langenute matmispaik 3999 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik
4 Järva-Jaani kirik 14978 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik
5 Järva-Jaani kirikuaia piirdemüür 14979 Järva-Jaani vald Järva-Jaani alevik

39) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ning 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Järva-Peetri kirikule, kalmistule ja kirikuaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Järva-Peetri kirikuaed ja kalmistu 4002 Kareda vald Peetri alevik
2 Järva-Peetri kirik 14996 Kareda vald Peetri alevik
3 Järva-Peetri kirikuaia piirdemüür 14997 Kareda vald Peetri alevik
4 Järva-Peetri kirikuaia kabel 14998 Kareda vald Peetri alevik
5 Vabadussõjas hukkunute matmispaik mälestussambaga 27119 Kareda vald Peetri alevik

40) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Mäo mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Mäo mõisa peahoone 15095 Paide vald Mäo küla
2 Mäo mõisa park 15096 Paide vald Mäo küla
3 Mäo mõisa valitsejamaja 15097 Paide vald Mäo küla

41) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Türi kirikule ja kirikuaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Türi kirikuaed ja ohverdamiskoht 4026 Türi vald Türi linn, Wiedemanni 7
2 Türi kirik 15123 Türi vald Türi linn, Wiedemanni 7
3 Türi kirikuaia piirdemüür 15124 Türi vald Türi linn, Wiedemanni 7
4 Türi kirikuaia kabel 15125 Türi vald Türi linn, Wiedemanni 7

42) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Laupa mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Laupa mõisa peahoone 15131 Türi vald Laupa küla
2 Laupa mõisa park 15132 Türi vald Laupa küla
3 Laupa mõisa kelder 15133 Türi vald Laupa küla
4 Laupa mõisa sõiduhobuste tall 15134 Türi vald Laupa küla
5 Laupa mõisa kuivati 15135 Türi vald Laupa küla
6 Laupa mõisa valitsejamaja 15136 Türi vald Laupa küla
7 Laupa mõisa viinavabrik 15137 Türi vald Laupa küla

43) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 11. veebruari 1998. a määrusega nr 4 (RTL 1998, 147/148, 554) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Jändja kalmistule, puumassivabriku hoonetele ja vesiveski varemetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kalmistu 9781 Türi vald Jändja küla
2 Jändja puumassivabriku hoone varemed 15143 Türi vald Jändja küla
3 Jändja puumassivabriku tamm 15144 Türi vald Jändja küla
4 Jändja vesiveski varemed 15145 Türi vald Jändja küla

Lääne maakonnas:
44) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Virtsu linnuse varemed 15449 Hanila vald Virtsu alevik
2 Vormsi õigeusu kirik 15600 Vormsi vald Hullo küla

45) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks ja 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Hanila kirikule ja kirikuaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hanila kirikuaed 4057 Hanila vald Hanila küla
2 Hanila kirik 15422 Hanila vald Hanila küla
3 Hanila kirikuaia piirdemüür 15423 Hanila vald Hanila küla

46) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kullamaa küla objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kullamaa kirikuaed ja kalmistu 4059 Kullamaa vald Kullamaa küla
2 Rudolf Tobiase (1873–1918) haud 4060 Kullamaa vald Kullamaa küla, Kullamaa kalmistu
3 Kalmistu 9927 Kullamaa vald Kullamaa küla
4 Linnus «Rohumägi» 9928 Kullamaa vald Kullamaa küla
5 Kullamaa kirik 15465 Kullamaa vald Kullamaa küla
6 Kullamaa kirikuaia piirdemüür 15466 Kullamaa vald Kullamaa küla
7 Kullamaa kirikuaia kabel 15467 Kullamaa vald Kullamaa küla
8 Kullamaa pastoraadi peahoone 15468 Kullamaa vald Kullamaa küla
9 Kullamaa pastoraadi ait 15469 Kullamaa vald Kullamaa küla
10 Kullamaa pastoraadi saun 15470 Kullamaa vald Kullamaa küla
11 Vabadussõja mälestussammas 27137 Kullamaa vald Kullamaa küla

47) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ning 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Martna kirikule, kirikuaiale ja kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Martna kirikuaed ja kalmistu 4072 Martna vald Martna küla
2 Martna kirik 15535 Martna vald Martna küla
3 Martna kirikuaia kabel 15536 Martna vald Martna küla
4 Martna kirikuaia piirdemüür 15537 Martna vald Martna küla
5 Vabadussõja mälestussammas 27139 Martna vald Martna küla, Martna kirikuaed

48) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks ja 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Väike-Lähtru koolile ja õigeusus kirikule:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Väike-Lähtru kihelkonnakooli hoone 4071 Martna vald Väike-Lähtru küla
2 Väike-Lähtru õigeusu kirik 15546 Martna vald Väike-Lähtru küla

49) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ridala kirikule, kirikuaiale ja asulakohale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ridala kirikuaed 4083 Ridala vald Kolila küla
2 Asulakoht 10118 Ridala vald Kolila küla
3 Ridala kirik 15587 Ridala vald Kolila küla
4 Ridala kirikuaia piirdemüür 15588 Ridala vald Kolila küla

50) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Uuemõisa mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Uuemõisa mõisa peahoone 15590 Ridala vald Uuemõisa alevik
2 Uuemõisa mõisa park 15591 Ridala vald Uuemõisa alevik
3 Uuemõisa mõisa valitsejamaja 15592 Ridala vald Uuemõisa alevik
4 Uuemõisa mõisa teenijatemaja 15593 Ridala vald Uuemõisa alevik

51) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks ning 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Vormsi kirikule, kirikuaiale ja kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vabadussõja mälestussammas 14432 Vormsi vald Hullo küla
2 Vormsi kalmistu 14433 Vormsi vald Hullo küla
3 Vormsi kirikuaed 14434 Vormsi vald Hullo küla
4 Vormsi kirik 15598 Vormsi vald Hullo küla
5 Vormsi kirikuaia piirdemüür 15599 Vormsi vald Hullo küla

Lääne-Viru maakonnas:
52) Kehtestada kaitsevööndid kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ja 24. märtsi 1999. a määrusega nr 12 (RTL 1999, 63, 843) ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistutele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hulja kalmistu 5766 Kadrina vald Kadapiku küla
2 Rakvere saksa kalmistu 22301 Rakvere linn Vabaduse tänav

53) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 13. mai 1997. a määrusega nr 24 (RTL 1997, 88, 521) ajaloomälestiseks tunnistatud Väike-Maarja kalmistule ja haudadele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 5816 Väike-Maarja vald Väike-Maarja alevik
2 Jakob Tamme (1861–1907) haud 5817 Väike-Maarja vald Väike-Maarja alevik
3 Väike-Maarja kalmistu 5819 Väike-Maarja vald Väike-Maarja alevik

Põlva maakonnas:
54) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 7 (RTL 1997, 65, 359) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Ahja mõisa hoonetele, pargile ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4183 Ahja vald Ahja alevik
2 Ahja mõisa peahoone 23656 Ahja vald Ahja alevik
3 Ahja mõisa park 23657 Ahja vald Ahja alevik
4 Ahja mõisa ait-kelder 23659 Ahja vald Ahja alevik
5 Ahja mõisa tall-tõllakuur 23660 Ahja vald Ahja alevik
6 Ahja mõisa valitsejamaja 23661 Ahja vald Ahja alevik
7 Ahja mõisa sepikoda 23662 Ahja vald Ahja alevik
8 Ahja mõisa piirdemüürid 23658 Ahja vald Ahja alevik

55) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 7 (RTL 1997, 65, 359) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 17 (RTL 1999, 122, 1666) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tilsi mõisa hoonetele, pargile ja ühishauale:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4192 Laheda vald Tilsi küla
2 Tilsi mõisa peahoone 23737 Laheda vald Tilsi küla
3 Tilsi mõisa park 23738 Laheda vald Tilsi küla
4 Tilsi mõisa pargigrott 23739 Laheda vald Tilsi küla
5 Tilsi mõisa tall-tõllakuur 23740 Laheda vald Tilsi küla
6 Tilsi mõisa laut 23741 Laheda vald Tilsi küla
7 Tilsi mõisa meierei 23742 Laheda vald Tilsi küla
8 Tilsi mõisa puukuur 23743 Laheda vald Tilsi küla
9 Tilsi mõisa piirdemüür ja väravapostid 23744 Laheda vald Tilsi küla

Rapla maakonnas:
56) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kuimetsa linnuse territoorium 15193 Kaiu vald Kuimetsa küla
2 Konuvere sild 15278 Märjamaa vald Konuvere küla

57) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 16. veebruari 1998. a määrusega nr 5 (RTL 1998, 147/148, 555) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lümandu mõisa hoonetele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lümandu mõisa peahoone 15279 Märjamaa vald Lümandu küla
2 Lümandu mõisa ait linnuse müüridega 15280 Märjamaa vald Lümandu küla

Saare maakonnas:
58) Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud kalmistutele ja hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Saia kalmistu 4106 Kaarma vald Saia küla
2 Kaarma-Liiva kalmistu 4104 Kaarma vald Maleva küla
3 Levala kalmistu 4154 Pöide vald Iruste küla
4 Tornimäe uus kalmistu 4159 Pöide vald Tornimäe küla
5 Pahna külakooli hoone 4177 Valjala vald Kaljuküla küla
6 Vana-Lõve ministeeriumikooli hoone 4182 Valjala vald Vana-Lõve küla

59) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Kirikuküla küla objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4095 Kaarma vald Kirikuküla küla, Kaarma kalmistu
2 Kaarma kirikuaed 4096 Kaarma vald Kirikuküla küla
3 Kaarma kalmistu 4097 Kaarma vald Kirikuküla küla
4 Linnus 12224 Kaarma vald Kirikuküla küla
5 Kaarma kirik 20797 Kaarma vald Kirikuküla küla
6 Kaarma kirikuaia ja pastoraadi piirdemüürid 20798 Kaarma vald Kirikuküla küla
7 Kaarma pastoraadi peahoone 20799 Kaarma vald Kirikuküla küla
8 Kaarma pastoraadi ait 20800 Kaarma vald Kirikuküla küla
9 Kaarma pastoraadi lauda varemed 20801 Kaarma vald Kirikuküla küla
10 Kaarma pastoraadi kaev 20802 Kaarma vald Kirikuküla küla
11 Kaarma pastoraadi kelder 20803 Kaarma vald Kirikuküla küla
12 Kaarma pastoraadi piimaköök 20804 Kaarma vald Kirikuküla küla
13 Kaarma koolimaja 20805 Kaarma vald Kirikuküla küla
14 Kaarma kooli kõrvalhoone 20806 Kaarma vald Kirikuküla küla

60) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks ja 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Karja kirikule, pastoraadi hoonetele, kalmistule ja kirikuaiale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Karja vana kalmistu 4125 Leisi vald Linnaka küla
2 Karja kirikuaed 4126 Leisi vald Linnaka küla
3 Karja kirik 20899 Leisi vald Linnaka küla
4 Karja kirikuaia piirdemüür 20900 Leisi vald Linnaka küla
5 Karja pastoraadi peahoone 20901 Leisi vald Linnaka küla
6 Karja pastoraadi laut 20902 Leisi vald Linnaka küla
7 Karja pastoraadi saun 20903 Leisi vald Linnaka küla
8 Karja pastoraadi kelder 20904 Leisi vald Linnaka küla

61) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Pöide küla objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Pöide kirikuaed 4156 Pöide vald Pöide küla
2 Kultusekivi 12642 Pöide vald Pöide küla
3 Pöide ordulinnuse kultuurkiht 12643 Pöide vald Pöide küla
4 Pöide kirik 21058 Pöide vald Pöide küla
5 Pöide linnuse säilmed 21059 Pöide vald Pöide küla
6 Pöide pastoraadi peahoone 21060 Pöide vald Pöide küla
7 Pöide pastoraadi piirdemüürid 21061 Pöide vald Pöide küla

62) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ajaloomälestiseks tunnistatud Valjala kalmistule ja ühishauale:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Valjala kalmistu 4179 Valjala vald Valjala alevik
2 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4181 Valjala vald Valjala alevik

63) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 3 (RTL 1997, 65, 355) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL, 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks ning 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Valjala kirikule, kirikuaiale ja vanale kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Valjala kirikuaed 4178 Valjala vald Valjala alevik
2 Valjala vana kalmistu 4180 Valjala vald Valjala alevik
3 Valjala kirik 21079 Valjala vald Valjala alevik
4 Valjala kirikuaia piirdemüür 21080 Valjala vald Valjala alevik
5 Vabadussõja mälestussammas 27158 Valjala vald Valjala alevik, Valjala kirikuaed

Tartu maakonnas:
64) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Luunja mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Luunja mõisa park 7204 Luunja vald Luunja alevik
2 Luunja mõisa alleed 7205 Luunja vald Luunja alevik
3 Luunja mõisa pargi ja aia piirdemüürid 7206 Luunja vald Luunja alevik
4 Luunja mõisa viinaköök 7207 Luunja vald Luunja alevik
5 Luunja mõisa sepikoda 7208 Luunja vald Luunja alevik
6 Luunja mõisa aednikumaja 7209 Luunja vald Luunja alevik
7 Luunja mõisa karjalautade kompleks 7210 Luunja vald Luunja alevik

Valga maakonnas:
65) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks, 1. septembri 1997. a määrusega nr 59 (RTL 1997, 169–171, 954) arheoloogiamälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Helme aleviku objektidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 4461 Helme vald Helme alevik
2 Ohvriallikas «Arstiallik» 13053 Helme vald Helme alevik
3 Ohvriallikas «Pärliallik» 13054 Helme vald Helme alevik
4 Pelgupaik «Helme koopad» 13056 Helme vald Helme alevik
5 Helme linnuse varemed 23078 Helme vald Helme alevik
6 Helme mõisa park 23079 Helme vald Helme alevik
7 Helme mõisa peahoone 23080 Helme vald Helme alevik
8 Helme mõisa tall 23081 Helme vald Helme alevik
9 Helme mõisa sepikoda 23082 Helme vald Helme alevik

66) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Hellenurme mõisa hoonetele, pargile ja kalmistule:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hellenurme mõisa kalmistu 4475 Palupera vald Hellenurme vald
2 Hellenurme mõisa peahoone 23147 Palupera vald Hellenurme vald
3 Hellenurme mõisa park ja allee 23148 Palupera vald Hellenurme vald
4 Hellenurme mõisa piirdemüürid 23149 Palupera vald Hellenurme vald
5 Hellenurme mõisa käsiait 23150 Palupera vald Hellenurme vald
6 Hellenurme mõisa piimaköök 23151 Palupera vald Hellenurme vald
7 Hellenurme mõisa tall 23152 Palupera vald Hellenurme vald
8 Hellenurme mõisa tõllakuur 23153 Palupera vald Hellenurme vald
9 Hellenurme mõisa moonakatemaja 23154 Palupera vald Hellenurme vald
10 Hellenurme mõisa vesiveski 23155 Palupera vald Hellenurme vald
11 Hellenurme mõisa saeveski 23156 Palupera vald Hellenurme vald
12 Hellenurme mõisa kuur-kelder 23157 Palupera vald Hellenurme vald
13 Hellenurme mõisa magasiait 23158 Palupera vald Hellenurme vald
14 Hellenurme mõisa kabel 23159 Palupera vald Hellenurme vald

67) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määrusega nr 6 (RTL 1997, 65, 358) ajaloomälestiseks ja 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Palupera küla objektidele:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Vabadussõjas hukkunute ühishaud 4474 Palupera vald Palupera küla
2 Palupera mõisa peahoone 23160 Palupera vald Palupera küla
3 Palupera mõisa park 23161 Palupera vald Palupera küla
4 Palupera mõisa ait 23162 Palupera vald Palupera küla
5 Palupera mõisa viinavabrik 23163 Palupera vald Palupera küla
6 Palupera mõisa linnumaja 23164 Palupera vald Palupera küla
7 Palupera mõisa ait-kuivati 23165 Palupera vald Palupera küla

68) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Puka mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Puka mõisa peahoone keldrid 23193 Puka vald Puka alevik
2 Puka mõisa park ja allee 23194 Puka vald Puka alevik
3 Puka mõisa valitsejamaja 23195 Puka vald Puka alevik
4 Puka mõisa aednikumaja 23196 Puka vald Puka alevik
5 Puka mõisa ait 23197 Puka vald Puka alevik
6 Puka mõisa tall-tõllakuuri varemed 23198 Puka vald Puka alevik
7 Puka mõisa moonakatemaja 1 23199 Puka vald Puka alevik
8 Puka mõisa moonakatemaja 2 23200 Puka vald Puka alevik

69) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Keeni mõisa peahoonele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Keeni mõisa peahoone 23239 Sangaste vald Keeni küla
2 Keeni mõisa park 23240 Sangaste vald Keeni küla

70) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Sangaste mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Sangaste mõisa peahoone 23241 Sangaste vald Lossiküla küla
2 Sangaste mõisa park 23242 Sangaste vald Lossiküla küla
3 Sangaste mõisa piirdemüürid 23243 Sangaste vald Lossiküla küla
4 Sangaste mõisa teede piirdepostid 23244 Sangaste vald Lossiküla küla
5 Sangaste mõisa valitsejamaja 23245 Sangaste vald Lossiküla küla
6 Sangaste mõisa ait 23246 Sangaste vald Lossiküla küla
7 Sangaste mõisa tall-tõllakuur 23247 Sangaste vald Lossiküla küla
8 Sangaste mõisa veetorn 23248 Sangaste vald Lossiküla küla
9 Sangaste mõisa tall 23249 Sangaste vald Lossiküla küla
10 Sangaste mõisa meierei 23250 Sangaste vald Lossiküla küla
11 Sangaste mõisa aednikumaja 23251 Sangaste vald Lossiküla küla
12 Sangaste mõisa aedniku tööriistakuur 23252 Sangaste vald Lossiküla küla
13 Sangaste mõisa rehi 1 23253 Sangaste vald Lossiküla küla
14 Sangaste mõisa rehi 2 varemed 23254 Sangaste vald Lossiküla küla

71) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 12. augusti 1999. a määrusega nr 16 (RTL 1999, 122, 1665) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Taheva mõisa hoonetele ja pargile:
Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Taheva mõisa peahoone varemed 23274 Taheva vald Taheva küla
2 Taheva mõisa park 23275 Taheva vald Taheva küla
3 Taheva mõisa tuuleveski 23276 Taheva vald Taheva küla
4 Taheva mõisa karjakastell 23277 Taheva vald Taheva küla
5 Taheva mõisa kaalukoda 23278 Taheva vald Taheva küla
6 Taheva mõisa tall-tõllakuur 23279 Taheva vald Taheva küla
7 Taheva mõisa kelder 23280 Taheva vald Taheva küla
8 Taheva mõisa jääkelder 23281 Taheva vald Taheva küla
9 Taheva mõisa ait 23282 Taheva vald Taheva küla
10 Taheva mõisa veetorn-pumbamaja 23283 Taheva vald Taheva küla
11 Taheva mõisa küün 23284 Taheva vald Taheva küla
12 Taheva mõisa härjatall 23285 Taheva vald Taheva küla
13 Taheva mõisa viinaköök 23286 Taheva vald Taheva küla
14 Taheva mõisa sepikoda 23287 Taheva vald Taheva küla
15 Taheva mõisa viinakelder 23288 Taheva vald Taheva küla
16 Taheva mõisa aia piirdemüür 23289 Taheva vald Taheva küla

Viljandi maakonnas:
72) Kehtestada ühine kaitsevöönd kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 (RTL 1998, 40/41, 191) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lahmuse mõisa hoonetele ja pargile:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Lahmuse mõisa peahoone, 19. saj I pool 14650 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
2 Lahmuse mõisa park, 19. saj 14651 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
3 Lahmuse mõisa allee, 19. saj 14652 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
4 Lahmuse mõisa ait, 1846. a 14653 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
5 Lahmuse mõisa tall-tõllakuur, 1846. a 14654 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
6 Lahmuse mõisa sepikoda, 19. saj 14655 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
7 Lahmuse mõisa juustumaja, 19. saj 14656 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
8 Lahmuse mõisa tall, 19. saj I pool 14657 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
9 Lahmuse mõisa sigala, 19. saj 14658 Suure-Jaani vald Lahmuse küla
10 Lahmuse mõisa vesiveski, 19. saj 14659 Suure-Jaani vald Lahmuse küla

2. Käesoleva käskkirja aluseks oleva väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist ja Muinsuskaitseameti ettepanekuga on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json