Teksti suurus:

Eesti Kardioloogia Instituudi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2007, 2, 24

Eesti Kardioloogia Instituudi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 21.12.2006 nr 718

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga»:

1. Seoses vajaduse puudumisega osutada teenuseid riigiasutuse tasandil lõpetada 28. veebruaril 2007. a Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas asuva Eesti Kardioloogia Instituudi (registrikood 70003543) tegevus.

2. Eesti Kardioloogia Instituudi kõrgemalseisev valitsusasutus on Sotsiaalministeerium.

3. Moodustada Eesti Kardioloogia Instituudi tegevuse lõpetamiseks komisjon, kelle esimeheks nimetada Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler Ivi Normet ja liikmeteks:

Krista Annov Eesti Kardioloogia Instituudi raamatupidaja
Jüri Kaik Eesti Kardioloogia Instituudi direktor
Tiina Kaska Eesti Kardioloogia Instituudi majandusdirektor
Merle Lember Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonna jurist
Rutt Panga Sotsiaalministeeriumi infojuhtimise osakonna dokumendihalduse peaspetsialist infojuhi ülesannetes
Tiina Tammer Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonna pearaamatupidaja

4. Komisjonil alustada tööd 27. detsembril 2006. a ja lõpetada 15. märtsil 2007. a.

5. Sotsiaalministril sulgeda tegevuse lõpetava Eesti Kardioloogia Instituudi eelarve seisuga 28. veebruar 2007. a.

6. Sotsiaalministeeriumi kantsleril teatada Eesti Kardioloogia Instituudi direktorile asutuse tegevuse lõpetamise otsusest hiljemalt otsuse kantslerile teatavaks saamise päevale järgneval tööpäeval.

7. Punktis 3 nimetatud komisjonil esitada riigivara üleandmise-vastuvõtmise ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid Sotsiaalministeeriumile ja Riigikantseleile 15 päeva jooksul pärast nende kinnitamist või allkirjastamist.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json