Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 60, 455

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2006 nr 273

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» § 2 lõike 7 alusel.

§ 1. Palga alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnipalga alammääraks 21 krooni 50 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 3600 krooni.

§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 328 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 2005, 71, 562) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Jaak AAB

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json