Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 93, 1721

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2006 nr 38

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 62, 1127) lisa 1 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus», lisa 2 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes», lisa 3 «Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses» ja lisa 4 «Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json